TERŢELE PERSOANE ÎN PROCESUL CIVIL

I. Consideraţii generale
     1. Aspecte generale referitoare la participanţii în procesul civil.............3    
2. Părţile în procesul civil.................................................4                       
a. – Noţiunea şi poziţia părţilor în procesul civil .........................4                       
b. – Condiţii pentru a fi parte la procesul civil .........................5
II. Terţele persoane în procesul civil
1. Aspecte generale şi condiţii de admisibilitate ale participării terţelor persoane în  procesul civil.......7      
2. Forme de participare a terţelor persoane în procesul civil  ........13          
a. Intervenţia................................................14               
a.1. ► Noţiune. Feluri. ...............................................................14               
a.2. ► Intervenţia voluntară principală .......................................16                      
- Noţiunea şi trăsăturile intervenţiei voluntare principale .....16                      
- Sfera de aplicare a intervenţiei voluntare principale..........17                    
-   Procedura intervenţiei voluntare principale......................19                                           
- Efectele introducerii cererii de intervenţie voluntară  principală ....24               
a.3. ► Intervenţia voluntară accesorie .......................................30                         
- Noţiunea şi importanţa intervenţiei voluntare accesorii......30                                           
- Domeniul de aplicabilitate al intervenţiei accesorii ...........31                       
- Procedura intervenţiei voluntare accesorii ........................33                      
- Efectele procesuale ale intervenţiei voluntare accesorii....38          
b.  Chemarea în judecată a altor persoane................39                      
- Definirea şi importanţa instituţiei .......................................39                      
- Condiţiile chemării în judecată a altor persoane ...............41                      
- Procedura chemării în judecată a altor persoane .............42                      
- Efectele cererii de chemare în judecată a altor persoane 46                                  
c. Chemarea în garanţie......................................48                      
- Definirea şi importanţa instituţiei .......................................48                      
- Domeniul de aplicabilitate al chemării în garanţie .............49                      
- Condiţiile chemării în garanţie ...........................................54                      
- Procedura chemării în garanţie .........................................54                      
- Efectele chemării în garanţie .............................................60                             
d. Arătarea titularului dreptului ........................62                                          
- Definirea şi importanţa instituţiei .......................................62                                          
- Condiţiile arătării titularului dreptului .................................62                                          
- Procedura arătării titularului dreptului ...............................63                                          
- Efectele arătării titularului dreptului .................................. 64
IV. Bibliografie ..............................................................65

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu