ACORDAREA ASISTENŢEI JURIDICE ŞI PSIHO-SOCIALE COPIIILOR AFLAŢI ÎN SISTEMUL DE JUSTIŢIE PENALĂ


Capitolul I
Caracteristica criminologică şi prevenirea delicvenţei juvenile
1 1. Noţiuni generale................p.8
1 2. Influenţa familiei şi a mediului de provenienţă asupra  personalităţii copilului.......p.10
1 3. Motivaţia infracţiunii. Etiologie...................p.12
1 4. Reducerea agresivităţii şi stimularea comportamentului prosocial.....p.16

Capitolul II
Cadrul legal şi instituţional penal privind minorii în conflict
cu legea în Republica Moldova
2 1. Infracţiunile imputate şi nivelul dezvoltării bio-psiho-sociale a minorilor...........p.18
2 2. Scopurile şi funcţiile pedepsei în relaţie cu minorii.........p.19
2 3. Specificul răspunderii penale a minorilor.........p.19
2 4. Sancţiunile penale şi minorii................p.20
2 5. Cadrul măsurilor de constrângere cu caracter educativ.............p.22
2 6. Programele de reabilitare psihologică a minorilor aflaţi în detenţie.......p.24

Capitolul III
Aspecte procedurale definitorii privind minorii în conflict cu legea
3 1. Noţiuni generale privind legislaţia procesual penală pentru minorii aflaţi în conflict cu legea... ...p.25
3 2. Cadrul instituţional de urmărire şi judecare a cauzelor penale privind minorii în conflict cu legea......p.25
3 3. Definirea procesual penală a minorului aflat în conflict cu legea şi modalităţile de apărare a drepturilor acestuia....p.26
3 4. Respectarea termenelor rezonabile în urmărirea şi judecarea cauzelor penale privind minorii în conflict cu legea........p.26
3 5. Reţinerea şi aplicarea măsurilor preventive faţă de minorii aflaţi în  conflict cu legea.........p.27
3 6. Citarea şi audierea minorilor aflaţi în conflict cu legea........... .....................p.29
3 7. Judecarea cauzelor privind minorii aflaţi în conflict cu legea.............. ......p.29
3 8. Liberarea de pedeapsă a minorilor...... .........................................p.32
3 9. Încetarea procesului penal cu liberarea de răspundere penală a minorului...... ...............p.32
3 10. Curţile pentru minori............... ..........p.33

Capitolul IV
Respectarea drepturilor minorilor aflaţi în conflict cu legea,
intervievaţi de către echipele mobile
4 1. Participarea avocatului şi a reprezentantului legal în cadrul proceselor ce implică minorii în conflict cu legea. Dreptul la apărare a minorului……..….....……...p.35
4 2. Dreptul de a avea un proces în termene rezonabile................p.38
4 3. Alte drepturi....................................p.39
4 4. Condiţiile deţinerii .....................p.40
4 5. Tratamentul la care sunt supuşi minorii din partea organelor de stat şi a altor persoane.......p.42
Capitolul V
Infracţiunile săvârşite de către minorii care au fost intervievaţi de către echipele mobile ale IRP
5 1. Profilul social al minorilor......................... ........................p.44
5 2. Infracţiunile săvârşite de către minorii ................. .......p.47

Capitolul VI
Particularităţile detenţiei minorilor în Colonia de Reeducare
pentru minori din or. Lipcani
6 1. Evaluarea activităţilor desfăşurate în domeniul pregătirii pentru liberare în Colonia de Reeducare pentru minori din or. Lipcani........................ ................................p.51
6 2. Prezentarea standardelor propuse de a fi respectate în vederea atingerii scopului urmărit de pedeapsa privativă de libertate, care ar fi posibile de implementat în Colonia de Reeducare  pentru minori din or. Lipcani............ ......................................................................p.53

Capitolul VII
Concluzii şi recomandări
7 1. Concluzii........................................ ..............................................p.56
7 2. Recomandări.................................. .............................................................p.57


Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu