CIRCUMSTANTE ATENUANTE (2010)


INTRODUCERE…………………………………………………………………4
CAP. I Notiuni generale privind circumstantele atenuante……………………...5
CAP. II Circumstante atenuante legale sau obligatorii……………………………7
1.Depăsirea limitelor legitimei apărări ca circumstantă atenuantă……………….8
A.    Definitii…………………………………………………………………….8
B.     Conditiile existentei circumstantei atenuante a depăsirii limitelor legitimei apărări……………………………………………………………………..10
       1.Fapta să fi fost săvârsită în conditiile specifice stării de legitimă apărare...10
       2.Fapta săvărsită în apărare să fi depăsit limitele unei apărări legitime……………………………………………………………………………13
      3. Depăsirea limitelor unei apărări proportionale să nu se fi datorat tulburării…………………………………………………………………………..16
      C. Conditii privind apărarea…………………………………………………..17
      D. Spetă privind circumstanta atenuantă a depăsirii limitelor legitimei apărări……………………………………………………………………………..18
      E. Depăsirea cu intentie sau cu premeditare a limitelor legitimei apărări……………………………………………………………………………..19
      F. Depăsirea din culpă a limitelor legitimei apărări…………………………............................................................................19
     G. Depăsirea din eroare a limitelor legitimei apărări………………………….20
     1.1 Eroare cu privire la proportia dintre atac si apărare……………………….20
     1.2 Eroare cu privire la existenta atacului……………………………………..20
2. Depăsirea limitelor stării de necesitate ca circumstantă atenuantă…………….21
      A. Definitii…………………………………………………………………….21
      B. Conditiile existentei circumstantei atenuante a depăsirii limitelor stării de necesitate……………………………………………………………...................22
      1. Fapta să fi fost săvârsită în împrejurările stării de necesitate………………………………………………………………………….22
      2. Urmările faptei să fie vădit mai grave decât acelea care s-ar fi produs dacă pericolul nu ar fi fost înlăturat……………………………………………………………………………22
      3. Făptuitorul să îsi fi dat seama că pricinuieste urmări vădit mai grave decât cele ce s-ar fi putut produce dacă pericolul nu era înlăturat………………………23
3. Provocarea ca circumstantă atenuantă………………………………………….24
     A. Definitii……………………………………………………………………..24
     B. Conditiile existentei circumstantei atenuante a provocării………………………………………………………………………….24
     1. Fapta si persoana provocatoare……………………………………………...24  
     2. Fapta comisă de persoana provocată………………………………………..26
     3. Fapta să fie comisă sub stăpânirea unei puternice tulburări sau emotii……………………………………………………………………………...27
    4. Fapta comisă să se indrepte asupra provocatului…………………………….28
    C. Actul provocator este săvârsit din culpă…………………………………….30
    D. Actul provocator provine de la o persoană lipsită de discernământ………………………………………………………………………30
    E. Existenta premeditării cu starea de provocare………………………………………………………………………….31
CAP. III Circumstante atenuante judiciare…………………………………………………………………………..32
A.    Definitii……………………………………………………………………..32
B.     Conditiile privind existenta circumstantelor atenuante judiciare…………..33
1.      Conduita bună a făptuitorului înainte de săvârsirea infractiunii……………33
2.      Stăruinta depusă de infractor pentru a înlătura rezultatul infractiunii sau a repara paguba pricinuită…………………………………………………………………….34
3.      Atitudine făptuitorului după săvârsirea infractiunii…………………………34
CAP. IV Efectele circumstantelor atenuante legale si judiciare.Indicarea circumstantelor……………………………………………………………………36
     4.1 Efectele circumstantelor atenuante în cazul pedepselor principale,pedepselor  alternative si pedepselor complementare………………………………………….36
     4.2 Recurs în interesul legii……………………………………………………37
     4.3 Circumstante atenuante in cazul detentiunii pe viată……………………...38
     4.4 Indicarea circumstantelor………………………………………………….39
CAP. V Concursul înre circumstante atenuante si circumstante agravante………………………………………………………………………….40
1.      Concursul înre circumstante atenuante legale si circumstante judiciare……………………………………………………………………40
2.      Concursul înre circumstante atenuante si circumstante agravante………..40
CAP. VI Efectele circumstantelor atenuante în cazul altor institutii de drept penal……………………………………………………………………………….41
1.      Efectele circumstantelor atenuante în cazul aplicării legii mai favorabile………………………………………………………………… 41
2.      Efectele circumstantelor atenuante în cazul tentativei……………………41
3.      Efectele circumstantelor atenuante în cazul participatiei………………….41
4.      Efectele circumstantelor atenuante în cazul minoritătii…………………...42
5.      Efectele circumstantelor atenuante asupra laturii civile…………………...43

CAP. VII. Dispozitiile noului Cod penal………………………………………….44

Concluzii finale……………………………………………………………………45

Bibliografie………………………………………………………………………..46

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu