CONCEDIEREA COLECTIVA

CUPRINS
Introducere……………………………………………………………………………...…………3
Capitolul.                                                                I.
Concedierea.................................................................
.………………….…………. 9
Secţiunea                        1.                         Noţiune…………………….
..............................................................…………….…9
Secţiunea    2.    Interdicţii     .........................................
………………………………………………...9
Secţiunea  3.  Situaţii  în  care   temporar   concedierea   nu   poate   fi
dispusă..............……………...….10
Secţiunea   4.   Concedierea   pentru   motive   ce    ţin    de    persoana
salariatului………………………....12
1. Concedierea disciplinară………………………………………………….………………..…..12
2. Concedierea în cazul arestării preventive a salariatului mai mult  de  60
de zile………….…....14
3. Concedierea pentru motive medicale…………………………………………………………..16
4. Concedierea pentru necorespundere profesională……………………………………………...17
Capitolul.  II.  Concedierea  pentru  motive   ce   nu   ţin   de   persoana
salariatului……………….....19
Secţiunea 1. Concedierea individuală……………………………………………………...……..19
Secţiunea 2. Concedierea colectivă -modalitate juridică  de  disponibilizare
a personalului……...25
1. Noţiunea şi sfera de aplicare…………………………………………………………... ..…….25
2. Cadrul normativ aplicabil concedierii colective……………………………………………….29
Capitolul. III. Modificarea sau încetarea persoanei juridice
 -premisă a concedierii colective…………………………………………………..31
Secţiunea 1. Preliminarii……………………………………………………………..………..….31
Secţiunea 2. Restructurarea……………………………………………………………………….32
1. Angajatorii supuşi restructurării………………………………………………………...……..32
2. Restructurarea angajatorilor cu capital integral de stat
 sau la care statul deţine cel puţin 1/3 din capital……………………………………………...32
3. Restructurarea angajatorilor cu capital integral privat
   sau   la    care    acţionarii    privaţi    deţin    peste    2/3    din
capital………………………………………..35
4. Restructurarea instituţiilor şi a altor unităţi finanţate
 din fonduri bugetare şi extrabugetare…………………………………………………………..38
Secţiunea 3. Reorganizarea…………………….…………………………………………………40
Secţiunea 4. Închiderea operaţională………………………………………………….……...…..40
Secţiunea 5. Privatizarea …………………………………………………………………………41
Secţiunea 6. Lichidarea şi falimentul……………………………………………………………..42
Capitolul. IV. Procedura concedierii colective……………………………………………….…43
Secţiunea 1. Preliminarii……………………………………………………………..…………...43
Secţiunea 2.  Comunicarea  măsurilor  de  disponibilizare  a  organizaţiilor
sindicale………………43
Secţiunea   3.   Înştiinţarea   agenţiilor   pentru   ocupare   şi   formare
profesională…………………..….46
Secţiunea 4. Preavizul…………………………………………………………………..………...47
Secţiunea  5.  Participarea  salariaţilor  la  serviciile  de  preconcediere
colectivă……………...…….49
Secţiunea 6. Avizul organismului sindical………………………………………………………..50
Secţiunea      7.      Reguli       privind       ordinea       desfiinţării
posturilor…………………………………….....52
Secţiunea 8. Organismul competent………………………………………………………….…..53
Secţiunea  9.  Dispoziţia  de  desfacere  a   contractului   individual   de
muncă………………………..54
Capitolul. V. Măsuri de protecţie socială a persoanelor
 disponibilizate ca urmare a concedierilor colective………………………………..56
Secţiunea 1. Preliminarii……………………………………………………….…………………56
Secţiunea 2. Plăţile compensatorii……………………………………………………………......56
Secţiunea 3. Alte compensaţii……………………………………………………..………….…..66
Secţiunea     4.     Ajutorul     de     şomaj      şi      alocaţia      de
sprijin…………………………………………......67
Secţiunea 5. Măsuri de combatere a şomajului…………………………………………………...77
Concluzii………………………………………………………………………………...………..80
Bibliografie………………………………..…………………………………………………..….87