Securitatea socială a lucrătorilor migranţi în cadrul Uniunii Europene

Introducere 
Capitolul I. Despre Uniunea Europeană
1.1. Generalităţi
1.2. Obiective principale ale UE
Capitolul II. Libera circulaţie a persoanelor, un drept fundamental în UE
2.1. Baza legală
2.2. Recunoaşterea reciprocă a calificărilor profesionale
2.3. Drepturi cetăţeneşti
2.4. Libera circulaţie a forţei de muncă
2.5. Protecţia socială a lucrătorilor migranţi
2.5.1. Coordonarea sistemelor de securitate socială
2.5.2. Sarcinile coordonării
Capitolul III.  Legislaţia comunitară în coordonarea sistemelor de securitate socială
3.1. Aspecte administrative ale legislaţiei comunitare în materia de coordonare
3.2. Cadrul legislativ
3.3. Cadrul instituţional
3.4. Aspecte materiale
3.5. Aspecte formale
3.6. Rolul subsidiar al instituţiilor naţionale de securitate socială
Capitolul IV.  Studiu de caz: Activitatea de soluţionare a cererilor de prestaţii comunitare în cadrul Casei Judeţene de Pensii Covasna
4.1. Competenţa Casei judeţene de pensii şi definiţiile termenilor utilizaţi
4.2. Dispoziţii generale aplicabile pensiilor
4.2.1. Constituirea dosarului de pensie în cazul lucrătorilor migranţi
4.2.2. Analiza activităţii primului an de după aderare la Casa Judeţeană de Pensii Covasna
4.3. Determinarea legislaţiei aplicabile lucrătorilor migranţi
4.4. Emiterea formularului E 121
Capitolul V.  Concluzii şi propuneri
Bibliografie
Anexe

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu