Finantarea Activitatii Economice Si Costurile de Capital


CAPITOLUL I      Generalitati privind finantarea activitatii unei societati------
4
1.2.  Surse de finantare la dispozitia firmei-------------------------------------------------
5
1.3. Indicatori de analiza a surselor de finantarepe baza bilantului----------------------
7
1.4. Indicatori de analizape baza Contului de Rezultate-----------------------------------
15
CAPITOLUL II FINANTAREA INTERNA SI EXTERNA-------------------------
25
2.1. Finantarea prin capitaluri proprii -------------------------------------------------------
25
Cresterea capitalului social prin aport in numerar------------------------------------------
25
Cresterea capitalului social prin incorporarea rezervelor----------------------------------
27
Cresterea capitalului social prin conversiunea datoriilor----------------------------------
28
2..2.  Finantarea prin capitaluri imprumutate-----------------------------------------------
31
Finantarea prin credite bancare ---------------------------------------------------------------
31
Finantarea prin emisiune de obligatiuni-----------------------------------------------------
33
Finantarea prin leasing-------------------------------------------------------------------------
34
CAPITOLUL III  COSTUL CAPITALURILOR FIRMEI--------------------------
37
3.1. Costul capitalurilor proprii---------------------------------------------------------------
37
3.2. Costul capitalurilor imprumutate -------------------------------------------------------
38
Costul creditului bancar------------------------------------------------------------------------
38
Costul imprumutului obligatar----------------------------------------------------------------
40
Costul leasingului ------------------------------------------------------------------------------
41
CAPITOLUL IV  STUDIUL DE CAZ PRIVIND SURSELE DE FINANTARE SI COSTUL CAPITALULUI LA S.C. NICAGRO S.A. BARLAD-----------------
43
Prezentarea generala a  S.C.  NICAGRO S.A. ------------------------------------------
43
  Calculul surselor proprii de finantare ----------------------------------------------------
45
4.1 Fondul de rulment   ---------------------------------------------------------------
45
4.2. Capacitatea de autofinantare ---------------------------------------------------
56
4.3.   Costurile capitalurilor pe surse de finantare si determinarea costului mediu
ponderat al capitalului ---------------------------------------------------------------
59
4.3.1. Costul de finantare al capitalurilor proprii ---------------------------------
59
4.3.2. Costul de finantare al creditului bancar -------------------------------------
59
4.4.   Contabilitatea surselor de finantare proprii si  imprumutate -------------------
62
4.5.   Determinarea politicii optime de finantare ----------------------------------------
63
Concluzii----------------------------------------------------------------------------------------
65
Bibliografie -------------------------------------------------------------------------------------
74

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu