Aderarea României la Uniunea Europeană – un drum lung, presărat cu sincope, dar şi cu realizări

CUPRINS


CAPITOLUL I
VIZIUNEA ŞI ACŢIUNEA POLITICĂ ASUPRA EUROPEI UNITE…..5


CAPITOLUL II
EXTINDEREA UE – ETAPE, PRIORITĂŢI, EFECTE………………….8


2. 1. Extinderea – un process ireversibil şi benefic pentru toate ţările europene………….8
2. 2. Evoluţia procesului de extindere……………………………………………………16
2. 3. Încadrarea relaţiilor TECE – UE……………………………………………………22
2. 4. Avantajele şi constrângerile extinderii...........................26
2. 5. Procesul de pre-aderare a României la UE...................28
2. 6. Procesul de aderare a României la UE.........................35
2. 6. 1. Poziţia României privind extinderea......................35
2. 6. 2. Progresele înregistrate de România în pregătirea aderării la UE...............36
2. 6. 3. Avantajele extinderii pentru România..................37


CAPITOLUL III
ANALIZA SITUAŢIEI ECONOMICE A ROMÂNIEI............................39


3. 1. Contextul european şi mondial.............39
3. 1. 1. Reorientări în politicile comunitare.........................39
3. 1. 2. Integrarea României în NATO, element favorabil contextului de aderare la UE.............45
3. 1. 3. Impactul globalizării............45
3. 2. Punctele de vedere ale Comisiei Europene privind evoluţiile din România în plan economic...................................47
3. 3. Evoluţii economico-sociale în perioada 1997-1999...........................53
3. 4. Nevoia unei strategii economice pe termen mediu şi lung....................56
3. 5. Evoluţii economico-sociale în perioada 2005-2007......................58
3. 5. 1. Raportul situaţiei economice a României la sfîrşitul lui 2005…………...58
3. 5. 2. Raportul situaţiei economice a României la sfîrşitul lui 2006…………...65
3. 5. 3. Raportul situaţiei economice a României la începutul lui 2007…………73


CAPITOLUL IV
CRITERIILE DE ADERARE LA UE – CONŢINUT, PRINCIPALE ACŢIUNI ŞI MĂSURI, EVALUĂRI………………………………83


4. 1. Existenţa unei economii de piaţă funcţionale..................84
4. 2. Capacitatea de a face faţă presiunii concurenţiale şi forţelor pieţei UE..........90
4. 3. Transpunerea acquis-ului comunitar..............................93


CAPITOLUL V
PROGRAMUL ECONOMIC DE PREADERARE..................................95


5. 1. Cadrul general.............................................................95
5. 2. Ce este Programul economic de preaderare...............................96
5. 3. Programul economic de preaderare al României.........................98
CAPITOLUL VI
PROGRAMUL ECONOMIC DE POST – ADERARE..........................102


6. 1. Contextul european........................................102
6. 2. Contextul intern............................103
6. 3. Viziune şi obiective...................................................104
6. 4. Principii generale.............................................105
6. 5. Priorităţi de acţiune pentru atingerea obiectivelor specifice………………………105


EVALUĂRI ŞI CONCLUZII PRIVIND IMPACTUL ADERĂRII ROMÂNIEI LA UE…………………………………………………………………….113


BIBLIOGRAFIE……………………………………………………….118

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu