ORIENTAREA PSIHOLOGICĂ ÎN CRIMINOLOGIE

Cuprins:

 Introducere ………….....…………………………………………….….…...pag.03
 CAPITOLUL I-1: IMPORTANŢA ORIENTĂRII PSIHOLOGICE ÎN
CADRUL TEORIILOR CAUZALITĂŢII ......pag.06
 CAPITOLUL II: CONSIDERAŢII GENERALE
II -1: Orientarea psihologică – concept şi obiect de cercetare.........…..pag.09
II -2: Iniţiatorii orientării psihologice. Teorii premergătoare..............pag.10
II -3: Scopul orientării psihologice..............pag.15
 CAPITOLUL III : TEORIA PSIHANALITICĂ A LUI SIGISMUND FEUD
III -1: S. Feud şi psihanaliza. Consideraţii introductive.............pag.17
III -2: Conceptele de conştient, inconştient, Eu, Sine, Supraeu..........pag.19
III -3: Conţinutul teoriei psihanalitice.........................pag.23
III -4: Teorii psihanalitice post –Freudiene...................pag.30
III -5: Importanţa şi limitele teoriei.......................pag.35
 CAPITOLUL IV : TEORIA PERSONALITĂŢII CRIMINALE
IV -1: Conceptul de personalitate criminală...............pag.40
IV -2: Conţinutul teoriei personalităţii criminale a lui J. Pinatel.....pag.42
IV -3: Limite şi critici aduse teoriei personalităţii criminale..............pag.53
IV -4: Alte coordonate psihologice ale personalităţii criminale.............pag.56
 CONCLUZII: IMPLICAŢIILE DETERMINATE DE ORIENTAREA
PSIHOLOGICĂ ÎN STUDIUL CERCETĂRII FENOMENULUI
INFRACŢIONAL............….....pag.62
 BIBLIOGRAFIE :.......... pag.65

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu