PARTICIPANŢII ÎN PROCESUL PENAL. SUCCESORII, REPREZENTANŢII ŞI SUBSTITUIŢII PROCESUALI

CUPRINS


CAPITOLUL I
Consideraţii generale privind participanţii în procesul penal 4
I.1. Delimitări conceptuale 4
I.1.1. Noţiunea de participant în procesul penal 5
I.1.2. Noţiunea de parte în procesul penal 8
I.2. Alţi participanţi în procesul penal. Scurtă prezentare 15
I.2.1. Instanţele de judecată 15
I.2.2. Ministerul Public 16
I.2.3. Organele de cercetare penală 17
I.2.4. Apărătorul 17
I.2.5. Auxiliarii procesuali 20
I.3. Părţile în procesul penal. Scurtă prezentare 21
I.3.1. Făptuitorul-Învinuitul-Inculpatul-Condamnatul 21
I.3.2. Partea vătămată 23
I.3.3. Partea civilă 24
I.3.4. Partea responsabilă civilmente 25

CAPITOLUL II
Participarea succesorilor în procesul penal 27
II.1. Noţiune şi caracterizare 27
II.2. Cazuri în care succesorii pot interveni în procesul penal 36
II.3. Poziţie procesuală 38

CAPITOLUL III
Reprezentarea în procesul penal 40
III.1. Noţiune şi caracterizare 40
III.2. Tipologia reprezentanţilor 41
III.2.1. Reprezentanţii legali 43
III.2.2. Reprezentanţii convenţionali 45
III.3. Cazuri în care intervine reprezentarea procesual penală 47
III.4. Poziţie procesuală 48

CAPITOLUL IV
Substituiţii procesuali 53
IV.1. Noţiune şi caracterizare 53
IV.2. Cazuri în care se pot efectua acte procedurale prin substituire 56
IV.3. Poziţie procesuală 57

CAPITOLUL V
Consideraţii finale 63
V.1. Comparaţie între participanţii în procesul penal şi participanţii
în procesul civil 63
V.2. Concluzii 64

BIBLIOGRAFIE 69

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu