EVOLUŢİİ ÎN MANAGEMENTUL MODERN AL ORGANİZAŢIILOR DE AFACERİ

CUPRINS:CAP. 1 MANAGEMENTUL CULTURII ORGANIZAŢIONALE

1. 1. Dileme privind cultura organizaţiilor de afaceri……………….5
1. 2. Componentele culturii organizaţionale…………………………..6
1. 3. Tipologia culturilor organizaţionale……………………………..9
1. 4. Obiective şi mijloace ale mangementul culturii
organizaţionale…………………………………………………….…..15


CAP. 2 SCHIMBAREA ÎN ORGANIZAŢIILE MODERNE

2. 1. Conceptul de schimbare organizaţională………………………19
2. 2. Strategiile de promovare a schimbarii organizationale……….25
2. 3. Tactici de reducere a rezistenţei la schimbare…………………32


CAP. 3 ROLUL CUNOAŞTERII ORGANIZAŢIONALE

3. 1. Competitivitate prin cunoaştere în organizaţiile moderne…...36
3. 2. Structurile organizatorice ale firmelor
în economia cunoaşterii……………………………………………...40


Bibliografie selectivă……………………………………………..…...44

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu