CORPORAŢIILE TRANSNAŢIONALE

-Cuprins-

Cap.I. TRĂSĂTURI CARACTERISTICE ALE CORPORAŢIILOR
TRANSNAŢIONALE.
Introducere.................2
1.1. Procesul de transnaţionalizare....................6
1.2. Scurt istoric al Corporaţiilor Transnaţionale...............................7
1.3. Abordări conceptuale........................11
1.4. Factori care au favorizat dezvoltarea Corporaţiilor
Transnaţionale...12
1.5. Codul de conduită al Corporaţiilor Transnaţionale.....................14
1.6. Trăsăturile Corporaţiilor Transnaţionale...................................17

Cap.II. MANAGEMENTUL ŞI ORGANIZAREA CORPORAŢIILOR. TRANSNAŢIONALE
.
2.1. Managementul Corporaţiilor Transnaţionale...............................27
2.2. Organizarea Corporaţiilor Transnaţionale..................................30
2.3. Sisteme interne ale Corporaţiei Transnaţionale. Relaţii
ierarhice........................39

Cap.III. EXPANSIUNEA CORPORAŢIILOR TRANSNAŢIONALE.

3.1. Motivaţii de expansiune..............................48
3.2. Modalităţi de implantare ale Corporaţiilor Transnaţionale...........53
3.3. Piaţa Corporaţiilor Transnaţionale............................................67

Cap.IV. IMLICAŢIILE EXPANSIUNII CORPORAŢIILOR TRANSNAŢIONALE ASUPRA ECONOMIEI MONDIALE.

4.1. Relaţiile Corporaţiilor Transnaţionale cu statele naţionale..........75
4.2. Corporaţiilor Transnaţionale şi Investiţiile Străine Directe..........85

Concluzii...................................95
Bibliografie.......................................99

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu