Lobby în Uniunea Europeană Cadrul instituţional, metode de acces şi tehnici de influenţă

Rezumat
Introducere

Capitolul I
Procesul decizional în Uniunea Europeană

1.1 Instituţiile Uniunii Europene: structură, funcţii legislative şi executive
1.2 Tipuri de acte legislative ale Uniunii Europene
1.3 Tipuri de proceduri legislative ale Uniunii Europene

Capitolul II
Accesul la procesul decizional al Uniunii Europene

2.1 Logica de acces la instituţiile UE
2.2 Logica de selectare a punctelor de acces
2.3 Prezentarea punctelor de acces

Capitolul III
Reglementarea relaţiei instituţiilor Uniunii Europene cu reprezentanţii grupurilor de interese

3.1 Fixarea limitelor transparenţei actului de guvernare
3.2 Măsuri de reglementare a interacţiunilor cu reprezentanţii grupurilor de interese

Capitolul IV
Strategii de transformare a accesului în influenţă

4.1 Succesul în lobby
4.2 „Regulile de aur” ale lobbyului eficient

Încheiere
Bibliografie

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu