Mass Media

Cuprins

Introducere..................................... 2


I. Mass - media –instrument de mobilizare a opiniei publice
I.1 Aspecte istorice . De la spaţiu public la opinia publică ..........5
I.2 Perspectivă retorică şi publicitară ...........................................9
I.3 Influienţa mesajului politic asupra opiniei publice ………….20


II. Mass-media mijloc de dezinformare a opiniei publice II.1 Aspecte istorice ale fenomenului dezinformării. .......................35
II.2 Patogenii fenomenului dezinformării în presă ..........................43
II.3 Simbolistica mitului politic în formarea opiniei publice ……...60


Încheiere................................................79
Bibliografie.....................................................83
Anexe........................................................85

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu