Managementul Resurselor Umane - Disertaţie

CUPRINS

INTRODUCERE ………………………………………………………….
CAPITOLUL 1. IMPORTANŢA RESURSELOR UMANE ……………...
1.1. Rolul şi particularitãţile resurselor umane în cadrul
organizaţiei ……………………………………………………...
1.2. Conceptul de management al resurselor umane ……………..
1.3. Obiectivele managementului resurselor umane ……………...
CAPITOLUL 2. ORGANIZAREA EFICIENTĂ A ACTIVITĂŢII DE
PERSONAL ……………………………………………..
2.1. Elaborarea strategiei şi a politicii de personal ……………....
2.2. Stabilirea necesarului de personal …………………………....
2.3. Asigurarea numericã şi calitativ structuralã a necesarului de personal ……………………………………………………..
2.4. Calificarea şi ridicarea pregãtirii profesionale a personalului ……………………………………………………
2.5. Motivarea şi promovarea personalului ………………………
2.6. Evaluarea performanţelor şi remunerarea personalului …...
2.7. Asigurarea condiţiilor normale de muncã …………………..
CAPITOLUL 3. MANAGERII ŞI RESURSELE UMANE ……………...
3.1. Pregãtirea managerialã a conducãtorului …………………...
3.2. Stiluri de comportament managerial ………………………...
3.3. Raţionalizarea activitãţii manageriale ……………………….
CAPITOLUL 4. MOTIVAŢIE ŞI MANAGEMENT ……………………..
4.1. Motivaţie şi comportament uman ……………………………
4.2. Dimensiunile motivaţiei ………………………………………
4.3. Categorii de motivaţii …………………………………………
4.4. Satisfacţia în muncã …………………………………………..
CAPITOLUL 5. MANAGEMENTUL ŞI GRUPUL UMAN ……………..
5.1. Grupul de muncã ……………………………………………...
5.2. Managementul conflictelor …………………………………...
CAPITOLUL 6. STUDIU DE CAZ
S.C. ”AUTOMOBILE DACIA-RENAULT” S.A. PITEŞTI ……………..
CONCLUZII ………………………………………………………………
ANEXE ……………………………………………………………………
BIBLIOGRAFIE ………………………………………………………….
51
51
56

59
69
71
93

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu