ANALIZA REGLEMENTÃRILOR LA NIVEL EUROPEAN ŞI INTERNAŢIONAL PRIVIND PROTECŢIA MĂRCILOR

CUPRINS


INTRODUCERE
CAP. I : Reglementãri la nivel european privind protecþia mãrcilor
1.1 Funcþiile mãrcilor..............................8
1.2 Importanþa economicã a mãrcilor................9
1.3 Istoria ºi evoluþia mãrcilor.....................11
1.4 Mãrcile de fabricã ºi de comerþ ºi de servicii................12
1.5 Criteriile pentru acordarea protecþiei.................14
1.6 Lipsa caracterului distinctiv.................17
1.7 Dreptul de a utiliza marca de fabricã ºi de comerþ.............18
1.8 Piratarea mãrcilor de fabricã ºi de comerþ, contrafacerea ºi imitarea etichetelor ºi ambalajelor......19
1.9 Contrafacerea...................................20
1.10 Actele de concurenþã neloialã..................21
1.11 Cine poate înregistra o marcã?..............25
1.12 Drepturi conferite de înregistrarea unei mãrci..........25
1.13 Semnele care nu pot fi înregistrate ca o marcã.............25
1.14 Înregistrarea unei mãrci....................27
1.15 Transmiterea drepturilor privind mãrcile.............30
1.16 Înregistrarea unei mãrci în alte state............30
1.17 Înregistrarea indicaþiei geografice...................31
1.18 Cine poate înregistra o indicaþie geograficã....................31
1.19 Formalitãþi necesare pentru înregistrarea indicaþiei geografice..........31
1.20 Indicaþii geografice care nu pot fi înregistrate.............32
1.21 Drepturi conferite de înregistrarea unei indicaþii geografice.........32

CAP. II: ANALIZA REGLEMENTÃRILOR LA NIVEL NAÞIONAL PRIVIND PROTECÞIA MÃRCILOR
2.1 Legea nr. 84/1998 privind mãrcile ºi indicaþiile geografice...........35
2.2 Ce este marca în sensul Legii 84/1998; consecinþe.............38
2.3 Durata protecþiei...................................39
2.4 Stingerea drepturilor asupra mãrcii...............40
2.5 Drepturile titularului..............................41
2.6 Conþinutul noþiunii de utilizare.....................42
2.7 Limitãri ale drepturilot titularului..................43
2.8 Protecþia mãrcii; competenþe........................43
CAP. III: MOTIVE ABSOLUTE DE REFUZ
3.1 Mãrcile figurative..................................46
3.1.1 Simple forme geometrice....................46
3.1.2 Forma produselor.......................................46
3.1.3 Mãrcile tridimensionale..............47

CAP. IV: INTERFERENÞA MÃRCII CU ALTE OBIECTE DE PROPRIETATE INDUSTRIALÃ
4.1 Interferenþa mãrcii prin prisma procedurii de opoziþie.....................................49

CAP. V: REGLEMENTÃRI LA NIVEL EUROPEAN PRIVIND PROTECÞIA MÃRCILOR
5.1 Convenþia de la Paris..................66
5.2 Prevederi principale..........................69
5.3 Principiul tratamentului neþional...............69

5.4 Principii de bazã ale Convenþiei în domeniul mãrcilor..............73
5.5Acordul privind aspectele comerciale ale drepturilor de proprietate industrialã TRIPs..........................................73
5.6 Convenþia pentru instituirea OMPI (Oficiul Mondial pentru Proprietate Intelectualã)..........76
5.7 Aranjamentul de la Madrid privind înregistrarea internaþionalã a mãrcii ...76

CAP.VI: MARCAREA ECOLOGICÃ A PRODUSELOR ªI AMBALAJELOR
6.1 Sistemul comunitar de marcare ecologicã.................81

CAP.VII: STUDII DE CAZ; ANALIZA COMPARATIVÃ A MÃRCILOR
7.1 Comparaþie Aranjament-Protocol .....................85
7.2 Clauza de Salvgardare...........................85

CONCLUZII ................................................90

BIBLIOGRAFIE .............................96

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu