Contabilitatea Cheltuielilor Si Veniturilor

CUPRINS

CAPITOLUL I
Probleme de bază privind organizarea contabilităţii cheltuielilor,
Veniturilor şi rezultatelor pe exemplul S.N.P. „Petrom” S.A.-Schela Boldeşti..1
1.1. Caracteristici tehnice, organizatorice şi economice ale S.N.P. „PETROM” S.A.-Schela Boldeşti………………………………………………….1
1.1.1. Regimul juridic, profitul şi conţinutul activităţii………………1
1.1.2. Organizarea S.N.P. „PETROM” S.A.-schela Boldeşti……..5
1.1.3. Organizarea şi funcţionarea contabilităţii;
aspecte juridice…………………………………………………7
1.1.4. Indicatorii tehnico-economici...………………………………10
1.2. Momente de evaluare a cheltuielilor, veniturilor şi rezultatelor…...13
1.3. Clasificarea cheltuielilor, veniturilor şi rezultatelor
în contabilitatea financiară şi în contabilitatea de gestiune……….14
1.4. Obiectivul contabilităţii cheltuielilor, veniturilor şi rezultatelor…….19
1.5. Principiile contabile generale…………………………………………22

CAPITOLUL II
Organizarea contabilităţii sintetice şi analitice a cheltuielilor, la
S.N.P. „PETROM” S.A.-Schela Boldeşti……………………………...………...23
2.1. Contabilitatea cheltuielilor de exploatare……………………………25
2.1.1. Contabilitatea cheltuielilor cu materiile prime,
materialele şi mărfurile…………………………………….....25
2.1.2. Contabilitatea cheltuielilor privind mărfurile……………….31
2.1.3. Contabilitatea cheltuielilor cu lucrările şi serviciile
executate de terţi……………………………………...………31
2.1.4. Contabilitatea cheltuielilor cu impozitele, taxele şi
vărsămintele asimilate……………………………………..…36
2.1.5. Contabilitatea cheltuielilor cu personalul…………………..38
2.1.6. Contabilitatea altor cheltuieli de exploatare…………….....43
2.2. Contabilitatea cheltuielilor financiare………………………………..43
2.2.1. Contabilitatea pierderilor din creanţe
legate de participaţii…………………………………………..44
2.2.2. Contabilitatea cheltuielilor privind titlurile
de plasament cedate………………………………………….44
2.2.3. Contabilitatea cheltuielilor din diferenţe de curs valutar….45
2.2.4. Contabilitatea cheltuielilor privind dobânzile……………....45
2.2.5. Contabilitatea cheltuielilor privind sconturi acordate..……47
2.3. Contabilitatea cheltuielilor extraordinare……………………………48
2.3.1. Contabilitatea cheltuielilor excepţionale privind
operaţiile de gestiune…………………………………………48
2.3.2. Contabilitatea cheltuielilor excepţionale
privind operaţiile de capital…………………………………..49
2.4. Contabilitatea cheltuielilor cu amortizările şi provizioanele……….51
2.4.1. Contabilitatea cheltuielilor de exploatare privind
amortizările şi provizioanele………………………………....52
2.4.2. Contabilitatea cheltuielilor financiare privind
amortizările şi provizioanele………………………………....53
2.4.3. Contabilitatea cheltuielilor excepţionale privind
amortizările şi provizioanele……………………………...….54

CAPITOLUL III
Organizarea contabilităţii sintetice şi analitice a veniturilor la
S.N.P. „PETROM” S.A.-Schela Boldeşti………………...…………………...…56
3.1. Contabilitatea veniturilor din exploatare…………………………….57
3.1.1. Contabilitatea veniturilor din vânzările de produse,
mărfuri şi din prestări servicii………………………………..……...58
3.1.2. Contabilitatea veniturilor din producţia stocată……………61
3.1.3. Contabilitatea veniturilor din producţia imobilizată………..62
3.1.4. Contabilitatea veniturilor din subvenţii de exploatare…….62
3.1.5. Contabilitatea altor venituri de exploatare…………………62
3.2. Contabilitatea veniturilor financiare………………………………….63
3.3. Contabilitatea veniturilor extraordinare…………………………...…64
3.3.1. Contabilitatea veniturilor excepţionale din operaţii
de gestiune…………………………………………………….64
3.3.2. Contabilitatea veniturilor din provizioane…………………..65

CAPITOLUL IV
Organizarea contabilităţii sintetice şi analitice a rezultatelor la
S.N.P. „PETROM” S.A.-Schela Boldeşti………………………………………..66
4.1. Contabilitatea operaţiilor privind determinarea
rezultatului exerciţiului……………………………………..………….66
4.1.1. Decontarea cheltuielilor şi veniturilor……………………….67
4.2. Calculul şi contabilizarea impozitului pe profit…………………...…69
4.3. Contul de profit şi pierdere-instrument esenţial de informare
contabilă………………………………………………………………..77

CAPITOLUL V
Organizarea contabilităţii de gestiune şi calculaţia costurilor
pe exemplul S.N.P. „PETROM” S.A.-Schela Boldeşti…………………………83
5.1. Procesul tehnologic de producţie…………………………………….83
5.2. Obiectivele, funcţiile şi rolul contabilităţii de gestiune……………..86
5.3. Legătura dintre contabilitatea de gestiune şi
contabilitatea financiară………………………………………………89
5.4. Organizarea contabilităţii de gestiune şi calculaţia costurilor…….92

CAPITOLUL VI
Analiza cheltuielilor, veniturilor şi rezultatelor la
S.N.P. „PETROM” S.A.-Schela Boldeşti………………………………………..96
6.1. Analiza cheltuielilor……………………………………………………96
6.2. Analiza veniturilor……………………………………………………...98

CAPITOLUL VII
Controlul financiar de gestiune la
S.N.P. „PETROM” S.A.-Schela Boldeşti……………………………………....100
7.1. Obiective de control, documente supuse controlului,
constatări şi soluţii……………………………………………………100
7.2. Acte de control………………………………………………………..109
7.3. Valorificarea controlului în procesul de fundamentare
a deciziilor…………………………………………………………….109

CAPITOLUL VIII
Perfecţionarea contabilităţii cheltuielilor, veniturilor şi rezultatelor
financiare……………………………………………………………….…………111

ANEXE 1-28………………………………………………………………………115

BIBLIOGRAFIE

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu