PRACTICILE ANTICONCURENȚIALE – ZONĂ SENSIBILĂ A INTEGRĂRII EUROPENE STUDIU DE CAZ: „CARTELUL” INSULINEI

CUPRINS

Introducere...........................................................................................................................2
Capitolul I. Politica comunitară în domeniul concurenţei........3
1.1. Rolul, obiectivele, instrumentele utilizate și actorii implicaţi
în politica comunitară în domeniul concurenţei............3
1.2. Bazele juridice ale politicii în domeniul concurenţei...............8
1.3. Politica în domeniul acordurilor anticoncurenţiale şi a
practicilor concertate...............................................10
1.3.1. Definirea acordurilor anticoncurenţiale şi a practicilor concertate;
tipuri de acorduri anticoncurenţiale...........10
1.3.2. Reglementarea acordurilor şi a practicilor cu efecte anticoncurenţiale,
prin aplicarea Articolului 81 al Tratatului UE......................18
1.4. Cartelurile..........................20
1.4.1. Definirea cartelului.....................................20
1.4.2. Amenzile impuse ȋn cazul identificării și demonstrării unui cartel.......21

Capitolul II. Studiu de caz: „Cartelul” insulinei..............26
2.1. Prezentarea succintă a cazului și a companiilor implicate........26
2.2. Piaţa insulinei ȋn perioada 2001 - 2005...........................30
2.3. Prezentarea cazului de ȋnţelegere anticoncurenţială...............35
2.3.1. Desfășurarea licitaţiei – oportunitate valorificată
de Eli Lilly și distribuitorii săi................................35
2.3.2. Investigația și soluţionarea cazului..........................38

Capitolul III. Concluzii și propuneri....................................49

BIBLIOGRAFIE...................................................56

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu