ANALIZA RENTABILITĂŢII ÎNTREPRINDERII

CUPRINS
CAP.I. PREZENTAREA FIRMEI 3
1.1. ELEMENTE DE IDENTIFICARE 3
1.2. SCURT ISTORIC 3
1.3. OBIECTUL DE ACTIVITATE AL FIRMEI 4
1.4. STRUCTURA ORGANIZATORICĂ 5
1.5. DESCRIEREA FLUXULUI TEHNOLOGIC 6
1.6. DESCRIEREA ACTIVITĂŢII ÎNTREPRINDERII 7
1.7. PIAŢA ŞI COMERCIALIZAREA 9
1.8. POTENŢIALUL TEHNIC 10
1.9. MANAGEMENTUL ŞI RESURSELE UMANE 11
CAP. II. ANALIZA REZULTATELOR ÎNTREPRINDERII 12
2.1. CONTUL DE REZULTATE 12
2.2. SOLDURILE INTERMEDIARE DE GESTIUNE 16
CAP. III. ANALIZA PROFITABILITĂŢII ŞI RENTABILITĂŢII 20
3.1. ANALIZA RATELOR DE PROFITABILITATE 21
PROFITABILITATEA BRUTĂ A EXPLOATĂRII 22
PROFITABILITATEA NETĂ A EXPLOATĂRII 24
PROFITABILITATEA COMERCIALĂ 25
PROFITABILITATEA RESURSELOR CONSUMATE 27
PROFITABILITATEA VENITURILOR TOTALE 28
3.2. ANALIZA RATELOR DE RENTABILITATE 29
3.2.1. RENTABILITATEA ECONOMICĂ 30
Ratele de rentabilitate economică a capitalului total 30
Ratele de rentabilitate economică a capitalului investit 40
3.2.2. RENTABILITATEA FINANCIARĂ 54
3.2.3. CORELAŢIA DINTRE RATA DE RENTABILITATE ECONOMICĂ ŞI RATA DE RENTABILITATE FINANCIARĂ 65
CAP.IV. CONCLUZII PRIVIND ANALIZA PROFITABILITĂŢII ŞI RENTABILITĂŢII LA SC. GRIMEX SA. TG-JIU 68
4.1. CONCLUZII 68
4.2. MĂSURI DE ÎMBUNĂTĂŢIRE 69
CAP.V. PERSPECTIVA SITUAŢIEI FINANCIARE 71
5.1. ESTIMAREA CONTULUI DE REZULTATE ŞI A ELEMENTELOR PATRIMONIALE 71
5.1.1. ESTIMAREA CONTULUI DE REZULTATE 72
5.1.2. ESTIMAREA ELEMENTELOR PATRIMONIALE 73
5.2. ANALIZA PROFITABILITĂŢII ŞI RENTABILITĂŢII PROGNOZATE 75

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu