Managementul Resurselor Umane

CUPRINS


INTRODUCERE………………………………………………………………………3
Capitolul I – Managementul resurselor umane-elemente teoretice………….……..5
1.1. Managementul resurselor umane-concept………………………………….……6
1.2. Evoluţia managementului resurselor umane……………………………………..8
1.3. Conţinutul activităţii de conducere a resurselor umane………………………...15
1.4. Particularităţile resurselor umane în turism……………………………….……17
1.5. Rolul conducerii ştiinţifice a personalului în eficienţa firmelor de turism……..20
Capitolul II – Prezentarea generală a hotelului Crowne Plaza Flora Bucureşti…22
2.1. Scurt istoric al lanţului Holiday Hospitality……………………………………22
2.2. Prezentarea hotelului Crowne Plaza Flora Bucureşti…………………………...24
2.2.1. Situaţia juridică………………………………………………………..25
2.3. Analiza pieţei…………………………………………………………………...27
2.3.1. Oferta hotelului Crowne Plaza Flora Bucureşti……………………….27
2.3.2. Sistemul de rezervări…………………………………………………..35
2.3.3. Relaţiile cu agenţiile de turism………………………………………..37
2.3.4. Concurenţa……………………………...……………………………..38
2.3.5. Clientela hotelului Crowne Plaza Flora Bucureşti……...……………..40
2.4. Circulaţia turistică………………………………………………………………42
2.5. Analiza indicatorilor economico-financiari…………………………………… 45
Capitolul III – Managementul resurselor umane în cadrul hotelului Crowne Plaza Flora Bucureşti……………………………………………………...51
3.1. Structura organizatorică a hotelului Crowne Plaza Flora Bucureşti……………51
3.2. Recrutarea, selectarea şi angajarea personalului hotelului……………………..57
3.3. Analiza posturilor……………………………………………………………….61
3.4. Evaluarea performanţelor angajaţilor hotelului………………………………...67
3.5. Gestiunea carierei personalului………………………………………………....71
3.5.1. Pregătirea profesională…………………………………………..…….71
3.5.2. Dezvoltarea profesională……………………………………….……..74
3.5.3. Planificarea carierei……………………………………………….…..75
3.5.4. Promovarea personalului………………………………………….…..76
3.6. Politica de personal în cadrul hotelului Crowne Plaza Flora Bucureşti……...…76
3.6.1. Eficienţa angajaţilor hotelului Crowne Plaza Flora Bucureşti………...77
3.6.2. Motivaţia şi satisfacţia în muncă a personalului………………………81
3.6.3. Drepturile şi obligaţiile angajaţilor……………………………………82
Capitolul IV – Perfecţionarea managementului resurselor umane în cadrul hotelului Crowne Plaza Flora Bucureşti……………………….….86
4.1. Puncte forte şi puncte slabe ale managementului resurselor umane în cadrul hotelului Crowne Plaza Flora Bucureşti…………………………………….…86
4.2. Recomandări privind perfecţionarea politicii de personal……………………..88
CONCLUZII………………………………………………………………………….93
BIBLIOGRAFIE……………………………………………………………………...95
ANEXE : nr.1 – Organigrama…………………………………………………………95
nr.2 – Regulile casei………………………………………………………...96
nr.3 – Fişe de post…………………………………………………………104
nr.4 – Contract individual de muncă………………………………………114
nr.5 – Formular de evaluare a performanţelor…………………………….115

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu