MODERNIZAREA SERVICIILOR TURISTICE LA S.C. DUNĂREA S.A. ZIMNICEA

CUPRINS

INTRODUCERE ……………. pag . 4

CAPITOLUL 1 : ALIMENTAŢIA PUBLICĂ – SERVICIUL PRINCIPAL ÎN INDUSTRIA TURISMULUI .......... pag . 6
1.1. Particularităţile alimentaţiei ca parte integrată a prestaţiei turistice ............ pag . 6
1.2. Tipuri de unităţi de alimentaţie ................. pag . 11

CAPITOLUL 2 : IMPORTANŢA DIVERSIFICĂRII PRODUCŢIEI CULINARE ÎN DEZVOLTAREA SERVICIILOR DE ALIMENTAŢIE PUBLICĂ .......... pag . 20

2.1. Gastronomia modernă – între artă şi ştiinţă ........... pag . 20
2.2. Influenţe ale tradiţiilor de consum asupra structurii sortimentale a preparatelor culinare ..................................... pag . 23
2.3. Particularităţi tehnologice ale produselor culinare ........... pag . 26
2.4. Diversificarea sortimentală a producţiei culinare şi tendinţe manifestate în România.................. pag . 40

CAPITOLUL 3 : CARACTERIZAREA DE ANSAMBLU A ACTIVITĂŢII S.C. DUNĂREA S.A. ….. pag .44

3.1. Obiectul de activitate al S.C. DUNĂREA S.A. ...... pag . 45

3.2. Oferta de servicii .............. pag . 47

3.2.1. Serviciul de alimentaţie al hotelului Dunărea .... pag . 48

3.2.2. Furnizorii ………………………………….. ………..…………………… pag . 49

3.3. Resurse umane …………………………………………………………......... pag . 50

3.4. Clientela ………………………………………………………………………... pag. 53

3.4.1. Structura clientelei …………………………………………………….. pag . 57

3.5. Promovarea serviciilor ………………………………………………………. . pag .58

3.6. Fidelizarea clientelei …………… pag .59

3.7. Concurenţa locală a hotelului Dunărea .................................................... pag .60

3.8. Înbunătăţirea serviciilor de cazare …………………………………………. pag. 60

3.9. Structura veniturilor …………………………………………………………… pag. 61


CAPITOLUL 4 : ADAPTAREA SERVICIILOR DE ALIMENTAŢIE PUBLICĂ LA EXIGENŢA PREFERINŢELOR CLIENŢILOR .......... pag . 62


4.1. Poziţia restaurantului Dunărea pe piaţa locală şi a serviciilor de alimentaţie ............................. pag . 63

4.2. Particularităţi ale procesului tehnologic pentru diversificarea ofertei preparate ............ pag . 68

4.3. Lista meniu .............................. pag . 70

4.3.1. Asocierea preparatelor cu băuturile ............. pag . 74

4.3.2. Servirea ................. pag . 78

4.4. Posibilităţi de diversificare a ofertei unităţilor de alimentaţie ale Complexului Dunărea ..................................... pag . 79


CONCLUZII ……………………………………………………………………….. pag . 83

BIBLIOGRAFIE …………………………………………………………………….. pag . 87

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu