CALCULAŢIA COSTURILOR LA CULTURILE ÎN SERE

CUPRINSIntroducere 4

Capitolul 1. CONTABILITATEA DE GESTIUNE – PARTE INTEGRANTĂ A SISTEMULUI CONTABIL ROMÂNESC 6
1.1. SISTEMUL ACTUAL DE ORGANIZARE A CONTABILITĂŢII 6
1.2. OBIECTIVELE ŞI UTILITATEA CONTABILITĂŢII DE GESTIUNE 8
1.3. CALCULAŢIA COSTURILOR ŞI SISTEMELE DE CALCULAŢIE FOLOSITE ÎN CONTABILITATEA DE GESTIUNE. ALOCAREA COSTURILOR INDIRECTE 10

Capitolul 2. SISTEMUL DE CALCULAŢIE PE FAZE 13
2.1. PREZENTAREA GENERALĂ A SISTEMULUI DE CALCULAŢIE PE FAZE 13
2.2. ETAPELE DE CALCULAŢIE A COSTURILOR 15
2.3 CALCULAŢIA COSTURILOR LA SC AGRONIN SRL PRIN SISTEMUL DE CALCULAŢIE PE FAZE 16

Capitolul 3. SISTEMUL DE CALCULAŢIE A COSTULUI PE
ACTIVITĂŢI (ACTIVITY-BASED COSTING) 34
3.1. PREZENTAREA GENERALĂ A SISTEMULUI DE CALCULAŢIE A COSTURILOR PE ACTIVITĂŢI 34
3.1.1. CONCEPTELE SISTEMULUI DE CALCULAŢIE A COSTURILOR PE ACTIVITĂŢI SI A MANAGEMENTULUI BAZAT PE ACTIVITĂŢI 34
3.1.2. DIFERENŢELE DINTRE SISTEMUL ABC ŞI SISTEMELE TRADIŢIONALE DE CALCULAŢIE 40
3.1.3. LIMITELE SISTEMELOR DE CALCULAŢIE A COSTURILOR PE ACTIVITĂŢI 42
3.2. CALCULUL COSTURILOR FOLOSIND SISTEMULUI ABC 43
3.2.1. ETAPELE DE IMPLEMENTARE A SISTEMULUI ABC 43
3.2.2. CALCULAŢIA COSTURILOR LA SC AGRONIN SRL PRIN SISTEMUL DE CALCULAŢIE ABC 45

CONCLUZII ŞI PROPUNERI 60
BIBLIOGRAFIE 62

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu