TENDINŢE ÎN EVOLUŢIA SERVICIILOR DE ASIGURĂRI STUDIU DE CAZ: ING GROUP

CUPRINS
INTRODUCERE 1
CAPITOLUL 1 3
PIAŢA ASIGURĂRILOR PE PLAN INTERNAŢIONAL 3
1.1.ABORDĂRI TEORETICE ALE ASIGURĂRII 3
1.1.1.CONCEPTUL DE ASIGURARE 3
1.1.2. ELEMENTE TEHNICE ALE ASIGURĂRILOR 10
1.1.3. CLASIFICAREA ASIGURĂRILOR 16
1.1.4. FUNCŢIILE ASIGURĂRII 22
1.2. PIAŢA ASIGURĂRILOR 23
1.2.1. NOŢIUNE, CARACTERIZARE GENERALĂ 23
1.2.2. PIAŢA INTERNAŢIONALĂ A ASIGURĂRILOR 27
1.2.3. EVOLUŢII RECENTE ÎN COMERŢUL INTERNAŢIONAL CU ASIGURĂRI 31
1.2.4. ASIGURĂRILE ÎN EUROPA 32
1.2.5. PIAŢA ASIGURĂRILOR EUROPEI CENTRALE ŞI DE EST 37
1.2.6. ALTE PIEŢE REPREZENTATIVE 39
1.2.7. PIAŢA ROMÂNEASCĂ – PREZENT ŞI PERSPECTIVE 40
CAPITOLUL 2 42
PREZENTAREA GRUPULUI ING 42
2.1.SCURT ISTORIC, ÎNFIINŢARE 42
2.1.1. FORMAREA GRUPULUI ING 42
2.1.2. ISTORIA LEULUI ING 47
2.2. OBIECTUL DE ACTIVITATE AL ING GROUP 48
2.3. STRUCTURA ORGANIZATORICĂ A ING GROUP. IMPLEMENTARE 48
2.3.1. ING GROUP ÎN LUME 48
2.3.2. ING GROUP ÎN ROMÂNIA 52
CAPITOLUL 3 56
ANALIZA ACTIVITĂŢII DE SERVICII DESFĂŞURATE ÎN CADRUL GRUPULUI ING 56
3.1. TIPURI DE ASIGURĂRI OFERITE DE ING NEDERLANDEN ASIGURĂRI DE VIAŢĂ ROMÂNIA 56
3.1.1. PLANURI FINANCIARE PENTRU COPII 57
3.1.2. ASIGURĂRI DE SĂNĂTATE 59
3.1.3. PLANURI DE PENSII 61
3.1.4. PLANURI DE INVESTIŢII 63
3.2. EFICIENŢA ECONOMICĂ ÎN DOMENIUL ASIGURĂRILOR 66
3.2.1. CONCEPTUL DE EFICIENŢĂ ÎN DOMENIUL ACTIVITĂŢII DE ASIGURARE 66
3.2.2. INDICATORI CARE REFLECTĂ EFICIENŢA ASIGURĂRILOR LA ASIGURĂTOR 70
3.2.3. INDICATORI CARE REFLECTĂ EFICIENŢA ASIGURĂRILOR LA ASIGURAT 78
3.3. SOLVABILITATEA SOCIETĂŢII ING NEDERLANDEN ASIGURĂRI DE VIAŢĂ ROMÂNIA SA 80
CAPITOLUL 4 84
STUDIU COMPARATIV PENTRU STABILIREA LOCULUI „ING GROUP” PE PIAŢA INTERNAŢIONALĂ ŞI INTERNĂ A SERVICIILOR DE ASIGURĂRI 84
4.1. ANALIZA MEDIULUI COMPETIŢIONAL 84
4.1.1. MEDIUL COMPETIŢIONAL INTERNAŢIONAL 84
4.1.2. MEDIUL COMPETIŢIONAL INTERN 93
4.2. STUDIU COMPARATIV PRIVIND CONCURENŢA ÎN ASIGURĂRI 105
CAPITOLUL 5 111
CONCLUZII ŞI PROPUNERI 111

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu