Garanţiile Financiare

CUPRINS

Introducere………………………………………………………... 2
Capitolul I Consideraţii generale privind garanţiile…………… 3
1.1. Noţiunea de garanţie…………………………………………. 5
1.2. Regimul juridic al garanţiilor………………………………... 14
1.3. Clasificarea garanţiilor………………………………………. 25
Capitolul II Garanţiile reale – gajul ……………………………. 36
2.1. Definiţie. Reglementare. Clasificare…………………………. 36
2.2. Constituirea gajului…………………………………………... 48
2.3. Efectele gajului……………………………………………… 62
Capitolul III Garanţiile reale – ipoteca………………………… 69
3.1. Definiţie. Reglementare. Clasificare………………………… 69
3.2. Caracterele generale ale ipotecilor…………………………… 74
3.3. Efectele ipotecii………………………………………………. 80
3.4. Publicitatea ipotecii………………………………………….. 85
Concluzii …………….…………………………………………… 87
Bibliografie……………………………………………………….. 89
Anexă …………………………………………………………... 91

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu