Servicii Bancare

CAPITOLUL 1 2
CALITATEA SERVICIILOR-COORDONATĂ CENTRALĂ A ACTIVITĂŢII ECONOMICE 2
1.1. CONSIDERAŢII GENERALE PRIVIND CALITATEA PRODUSELOR ŞI 2
SERVICIILOR 2
1.2. CONCEPŢIA MODERNĂ PRIVIND CALITATEA ÎN SERVICII 6
1.3. CALITATEA ŞI EVOLUŢIA SISTEMULUI ASIGURĂRII CALITĂŢII SERVICIILOR 11
1.4. ORIENTĂRI ACTUALE PRIVIND ASIGURAREA CALITĂŢII SERVICIILOR 16
CAPITOLUL 2 25
CĂRŢILE DE PLATĂ - INSTRUMENTE MODERNE CE ASIGURĂ RAPIDITATEA ŞI CALITATEA TRANZACŢIILOR COMERCIALE. 25
2.1. SCURT ISTORIC AL APARIŢIEI ŞI EVOLUŢIEI CĂRŢILOR DE PLATĂ 25
2.2. TIPOLOGIA CĂRŢILOR DE PLATĂ 27
2.3. TRĂSĂTURI SPECIFICE CĂRŢILOR DE PLATĂ 35
2.4 CARDUL "BANCA AGRICOLĂ VISA CLASSIC"-INSTRUMENT MODERN DE PLATĂ 36
2.4.1 Implicaţiile emiterii şi utilizării cardului 36
"BANCA AGRICOLĂ VISA CLASSIC" 36
2.4.2 Acceptarea la plată a cardului 41
"BANCA AGRICOLĂ VISA CLASSIC" 41
2.5 CARDUL “BCR VISA CLASSIC” – INSTRUMENT MODERN DE PLATĂ 46
2.5.1 Generalităţi şi condiţii de utilizare 46
CAPITOLUL 3 50
COORDONATE ACTUALE ALE ACTIVITĂŢII BANCARE 50
3.1. NOILE TRĂSĂTURI CARACTERISTICE ACTIVITĂŢII BANCARE, 50
INFOMATIZAREA SISTEMULUI BANCAR 50
3.2. PERFECŢIONAREA PREGĂTIRII PERSONALULUI 54
PENTRU PRESTĂRI DE SERVICII BANCARE 54
3.3. INTERNAŢIONALIZAREA ACTIVITĂŢII BANCARE 57
3.4. INDICATORI ECONOMICO - FINANCIARI AI ACTIVITĂŢII BANCARE 68
BIBLIOGRAFIE 74

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu