Creditul ipotecar în România – produsul bancar Habitat Plus

CUPRINS
Introducere.................................1
cap1. Sistemul bancar în România
1.1. Instituţiile financiar- bancare : apariţie, sistemul bancar actual.........2
1.2. Restructurarea sistemului bancar românesc ...........3
1.3. Activitatea băncilor comerciale..........................................................3
1.4. Operaţiuni pasive ale băncilor comerciale.........................................4
1.5. Operaţiuni pasive ale băncilor comerciale.........................................4
Cap2. Creditul ipotecar
2.1. Elemente definitorii ale Creditului bancar...............5
2.2. Tipuri de credite acordate de bancă...............5
2.3. Creditul ipotecar................6
2.4. Creditul ipotecar pentru investiţii imobilare în România..............7
2.5. Titlurile ipotecare în România...........................................................8
2.6. Elemente de bază ale unui credit ipotecar în România..........11
2.7.Liderii la credite ipotecare în valută şi în lei......................................15
Cap 3. Banca Română pentru Dezvoltare Groupe Société Générale
3.1. Prezentare generală.............................18
3.2. Istoria Băncii Române pentru Dezvoltare.............19
3.3.Structura acţionariatului............19
3.4. BRD-GSG şi clienţii săi............................20
3.5. BRD-GSG şi colaboratorii săi..................21
3.6. BRD-GSG şi societatea civilă..................21
3.7.Distincţiile primite de BRD-GSG în ultima perioadă ..............22
3.8.Activitatea BRD în 2002.........................22
3.9.Situaţiile financiare conform IAS – BNR..................28
3.10.Cifre cheie pentru anul 2002..............................32
3.11. Conducerea băncii.................. 34
Cap 4. Studiul de caz privind acordarea unui credit ipotecar în valută
pentru achiziţionarea unui imobil prin produsul bancar numit HABITAT
PLUS la BRD GSG
4.1. Caracteristicile generale ale produsului şi motivaţiile BRD-GSG.....36
4.2. Condiţii de acordare a creditului (parametri)..................................37
4.3. Componenţa dosarului de credit................38
4.4. Atributiuni si raspunderile personalului implicat in acordarea si
urmarirea creditului .............39
4.5. Analiza bonităţii clientului...................................40
4.6. Analiza dosarelor cu particularităţi.............................42
4.7. Urmărirea şi reeşalonarea creditelor HABITAT PLUS/PRIMO.......42
4.8. Studiu de caz privind acordarea unui credit ipotecar în valută pentru
achiziţionarea unui imobil prin produsul bancar HABITAT PLUS.........43
Cap.5. Concluzii..................111
Bibliografie ................................117

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu