Finantarea unei investitii pe termen lung

CUPRINSCapitolul 1 – Metodologia de calcul si analiza a eficentei investitiilor

1.1. Conceptul si caracteristicile eficientei economice a investitiilor. Efecte. Eforturi.
1.2. Corelatia dintre eficienta maxima si optimul economic.
Optimizarea proiectelor de decizii de investitii prin metoda programarii dinamice.
1.3. Metoda actualizarii
1.3.1. Semnificatia timpului in domeniul investitiilor
1.3.2. Indicatori actualizati de eficienta economica a investitiilor

Capitolul 2 – Evaluarea economico-financiara a proiectelor de investitii

2.1. Specificul si rolul evaluarii economice si financiare.
2.2. Costul oportun al capitalului, element al evaluarii proiectului
2.2.1. Costul capitalului la nivelul firmei
2.3. Determinarea efectelor proiectului de investitii pentru economia nationala
2.3.1. Calculul valorii adaugate
2.3.2. Calculul costului social


Capitolul 3 – Analiza situatiei financiar-patrimoniale

3.1. Analiza structurii patrimoniale
3.1.1 Analiza ratelor de structura ale activului
3.1.2. Analiza ratelor de structura ale pasivului
3.2. Analiza riscului
3.2.1. Analiza riscului economic
3.2.2. Analiza riscului financiar
3.2.3. Analiza riscului de faliment
3.2.3.1. Analiza statica a riscului de faliment
3.2.3.2. Analiza riscului de faliment prin metoda scorurilor
3.2.3.3. Analiza functionala a riscului de faliment
3.2.3.4. Analiza dinamica a riscului de faliment prin metoda fluxurilor
3.3. Analiza rentabilitatii
3.3.1. Indicatori absoluti
3.3.2. Capacitatea de autofinantare
3.3.3. Indicatori relativi

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu