ITINERARIILE DANSULUI DIN ZORILE ISTORIEI PÎNA LA NAŞTEREA POPORULUI ROMÂN

C U P R I N S
pag.

ÎNTRODUCERE ……………………………………….3

Dansul din începuturi …………….………………….…4

Dansul mimetic utilitar ………………………………....5

Ceremonialul preistoric ………………………………...6

Originile dansului ludic …………………………….….7

Dansul arhaic ………………………………………......9

Grupajul dansului ……………………………..………10

Dansul străvechi a poporului român ………………….13

Dansul în evul mediu sec.XI-XVI ………………….…15

Realitaea horală – Ipostaze Etnice …………………....18

Tradiţii şi obiceiuri: Nunta …………………………....29

ÎNCHEERE……………………………………………60

BIBLIOGRAFIE

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu