ROLUL PIEŢEI DE CAPITAL ÎN DEZVOLTAREA ECONOMIEI

CUPRINS

Cap 1. Studii cu privire la corelaţia dintre structura sistemului financiar şi creşterea economică

1.1. Structura sitemului financiar …………………………………………... 1
1.1.1. Venitul pe cap de locuitor şi sistemul financiar……………………. 2
1.1.2. Structura sistemului financiar……………………………………… 5
1.1.3. Factori macroeconomici ce influenţează structura sistemului financiar……………………………………………………………..
8
1.2. Trăsături esenţiale ale celor două sisteme financiare………………….. 11
1.2.1. Sistemul financiar german şi sitemul financiar american………….. 11
1.2.2. Avantajele comparative ale celor două modele din punct de vedere al eficienţei şi al capacităţii de a promova creşterea economică……
13
1.3. Globalizarea financiar-monetară………………………………………. 19
1.3.1 Instoric……………………………………………………………… 19
1.3.2 Aspecte negative ale globalizării: crize şi instabilitate financiară…. 22
ANEXĂ……………………………………………………………………..

Cap 2. Piaţa de capital şi dezvoltarea economică: relaţie directă sau cauzalitate inversă 272.1. Cadru legal de desfăşurare al pieţei de capital…………………………. 28
2.1.1. Protecţia investitorilor, controlul corporatist………………………. 28
2.1.2. Consolidarea corporatistă; Fuziuni şi Achiziţii……………………. 32
2.1.3. Observaţii asupra pieţelor financiare dezvoltate…………………… 35
2.2. Piaţa de capital, dezvoltarea economică şi liberalizarea contului de capital…………………………………………………………………… 38
2.2.1. O piaţă de capital lichidă susţine creşterea economică…………….. 39
2.2.2. Dezvoltarea sistemului financiar, structura sistemului financiar şi deciziile investiţionale……………………………………………….
46
2.2.3. Implicaţiile sectorului financiar asupra specializării industriale…… 49
2.2.4. Cicluri avânt-prăbuşire ale pieţei de capital………………………... 54
ANEXĂ………………………………………………………………………

Cap 3. Pieţele de capital în economiile emergente şi în tranziţie 59
3.1. Sisteme financiare ale economiilor emergente şi în tranziţie………….. 60
3.1.1. Apariţia pieţelor de capital…………………………………………. 60
3.1.2. Trăsături specifice acestor pieţe……………………………………. 62
3.1.3. Determinante ale dezvoltării pieţelor de capital……………………. 63
3.2. Perspencivele pieţelor de capital din economiile emergente şi în tranziţie......... 72
3.2.1. Finanţarea prin intermediul pieţelor de capital……………………... 72
3.2.2. Scenarii ale dezvoltării pieţelor de capital………………………….. 78
3.2.3. Migrarea capitalului dinspre economiile emergente şi în tranziţie către pieţele internaţionale…………………………………………...
82
ANEXĂ………………………………………………………………………


Cap. 4 Piaţa de capital din România 85
4.1. Mediu de afaceri………………………………………………………... 86
4.1.1. Sistemul guvernanţei corporative în România……………………… 87
4.1.2. Elemente pozitive şi negative ale noii legislaţii referitoare la pieţele de capital…………………………………………………………….
90
4.2. Participanţii pe piaţa de capital…………………………………………. 93
4.2.1. Fonduri de investiţii, fonduri mutuale, fonduri de pensii…………... 93
4.2.2. Necesitatea reformării sistemului de pensii………………………… 98
4.2.3. Cadrul economic general şi performanţele pieţei de capital în 2002.. 99

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu