STILURILE PARENTALE ŞI CONSECINŢELE ACESTORA ASUPRA DEZVOLTARII COPILULUI

CUPRINS

Introducere………………………………………………….………………………...3
CAPITOLUL 1 – Dezvoltarea copilului în cadrul familiei…………………………...5
1.1. Scurt istoric al familiei……………………….…………………………...5
1.2. Definirea familiei………………………………………………………..11
1.3. Tipuri de familie ………………………………………………………..15
CAPITOLUL 2 – Stiluri parentale şi efectele lor asupra dezvoltării copilului.…….24
2.1. Relaţia părinţi-copii ……………………………………………………24
2.2. Educaţia în cadrul familiei.……………………………………………..28
2.3. Stiluri parentale ………………………………………………………..32
2.3.1. Clasificarea după Adina Baran-Pescaru ……………………..32
2.3.2. Clasificarea după Institutul Alfred Adler ……………………36
2.3.3. Clasificarea după Diana Baumrind …………………………..43
2.3.4. Consecinţele stilurilor parentale asupra dezvoltării copilului...45
2.4. Violenţa în educarea copiilor …………..………………………………46
2.5. Diferenţierea dintre abuz şi disciplină …………………………………48
CAPITOLUL 3 – Cercetare (privind percepţia copiilor şi părinţilor asupra stilurilor parentale) ……………………………..…………………………………………......51
3.1. Stabilirea temei cercetării……………………………………………….51
3.2. Delimitarea universului cercetării……………………………………....52
3.3. Obiectivele cercetării……………………………………………………52
3.4. Formularea ipotezelor…………………………………………………...53
3.5. Stabilirea metodei de cercetare şi a instrumentului utilizat…….……….53
3.6. Analiza datelor………………………………………………………….54
3.6.1. Analiza comparata două grupuri de copii…………………….54
3.6.2. Percepţiile părinţilor şi copiilor privind stilurile parentale …………………………………….…………………………………64
3.7. Concluzii…………………………………………………………….…..65
3.8. Propuneri……………………………………………………………..….69
BIBIOGRAFIE……………………………………………………………………...70
ANEXA 1 …………………………………………………………………………...72
Chestionar pentru părinţi …………………….…………………………….. 72
Chestionar pentru copii…………………………………………………..…..78

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu