PIAŢA BANCARĂ, ROL, SCOP ŞI MOD DE ORGANIZARE

CUPRINS :


INTRODUCERE

Capitolul I : CONTROLUL FINANCIAR-CONCEPT , FORME, PRINCIPII DE ORGANIZARE SI EXERCITARE

1.1 Definirea, sfera de activitate şi principalele obiective ale controlului financiar-contabil
1.2 Evoluţia controlului economico-financiar în România
1.3 Principiile care stau la baza organizarii, funcţionarii şi exercitarii controlului financiar-contabil
1.4 Rolul, funcţiile şi formele controlului financiar-contabil
1.5 Sistemul de documente primare şi evidenţa tehnic-operativa şi
contabilă-obiect şi sursa de informaţii pentru controlul financiar- contabil

Capitolul II : SISTEMUL METODOLOGIC ŞI ORGANIZAREA ACTIVITĂŢII DE CONTROL FINANCIAR-CONTABIL

2.1 Sistemul metodologic de control-financiar
2.2 Metoda controlului financiar-contabil
2.3 Procedeele de control financiar-contabil
2.4 Organizarea activităţii de control financiar-contabil


Capitolul III : SC’’X’’SA-CADRU DE CERCETARE A ORGANIZĂRII ŞI EXERCITĂRII CONTROLULUI FINANCIAR PROPRIU
3.1 Prezentare generală a SC COMPANIA INDIILOR ORIENTALE PROD S.R.L.
3.2 Organizare structurală a SC COMPANIA INDIILOR ORIENTALE PROD S.R.L.
3.3 Elemente specifice activităţii desfăşurate în cadrul SC COMPANIA INDIILOR ORIENTALE PROD S.R.L.
3.4 Analiza diagnostic a activităţii SC COMPANIA INDIILOR ORIENTALE PROD S.R.L.
3.5 Direcţii de dezvoltare a activităţii SC COMPANIA INDIILOR ORIENTALE PROD S.R.L.

Capitolul IV : ORGANIZAREA ŞI EXERCITAREA CONTROLULUI FINANCIAR PROPRIU ASUPRA VENITURILOR,CHELTUIELILOR ŞI A REZULTATULUI LA SC COMPANIA INDIILOR ORIENTALE PROD S.R.L.

4.1 Controlul finaciar preventiv în cadrul SC COMPANIA INDIILOR ORIENTALE PROD S.R.L.
4.1.1. Organizarea controlului financiar preventiv
4.1.2. Studiu de caz
4.2 Controlul financiar de gestiune în cadrul SC COMPANIA INDIILOR ORIENTALE PROD S.R.L.
4.2.1. Organizarea controlului financiar de gestiune
4.2.2. Studiu de caz

Capitolul V : VALORIFIACREA ACTIVITĂŢILOR DE CONTROL ASUPRA VENITURILOR,CHELTUIELILOR ŞSI A REZULTATULUI

5.1 Valorificarea constatărilor controlului financiar preventiv şi de gestiune
în cadrul activităţii SC COMPANIA INDIILOR ORIENTALE PROD S.R.L.
5.2 Particularităţi privind valorifiacrea rezultatelor controlului finaciar propiu la agenţii economici

Capitolul VI : CONCLUZII ŞI PROPUNERI

ANEXE

BIBLIOGRAFIE

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu