DIAGNOSTIC FINANCIAR

CUPRINS

Cap.1. Consideraţii teoretice privind diagnosticul financiar al sistemului intreprinderii…4
1.1.Comportamentul sistemului intreprinderii………………………………….. ………4
1.2.Diagnosticul general ca necesitate…………………………………………….……..4
1.3.Rolul diagnosticului financiar în cadrul diagnosticului general……………….…….6
Cap.2. Indicatorii de diagnostic financiar…………………………………………………….8
2.1. Trezoreria…………………………………………………………………………....8
2.1.1. Fondul de rulment…………………………………………………..……..8
2.1.2. Necesarul de fond de rulment…………………………………………….11
2.1.3. Calculul trezoreriei……………………………………………………….13
2.1.4. Indicatori ai fondului de rulment………………………………………....14
2.2. Indicatori de stare financiară………………………………………………………..15
2.2.1. Indicatori de lichiditate……………………………………………………15
2.2.2. Indicatori de solvabilitate…………………………………………………16
2.3. Indicatori de structură……………………………………………………………….17
2.3.1. Indicatori de structură ai activului…………………………………………17
2.3.2. Indicatori de structură ai pasivului………………………………………...20
2.4. Ratele generale de gestiune…………………………………………………….….…22
2.5. Indicatori de randament……………………………………………………………...29
2.5.1. Rentabilitatea resurselor consumate ………………………………………29
2.5.2. Rentabilitatea veniturilor…………………………………………….…….30
2.5.3. Rentabilitatea comercială………………………………………………….30
2.5.4. Rentabilitatea economică…………………………………………….……31
2.5.5. Rentabilitatea financiară…………………………………………………..32
2.5.6. Randamentul bursier………………………………………………………33
Cap.3. Aprecierea performanţelor activităţii de exploatare…………………………………35
3.1. Elemente specifice ale activităţii de exploatare……………………………………..35
3.2. Performanţele activităţii de exploatare………………………………………………35
3.2.1. Prezentarea generală a contului de profit şi pierdere………………………35
3.2.2. Soldurile intermediare de gestiune………………………………………...37
3.2.3. Capacitatea de autofinanţare……………………………………………….40
3.2.4. Aprecierea performanţelor activităţii de exploatare
pe baza unui grup de indicatori……………………………………………41
Cap.4. Diagnosticul financiar al SC NESTLE ROMÂNIA SRL Timişoara……………….43
4.1. Scurt istoric al societăţii………………………………………………………….….43
4.2. Calculul indicatorilor de diagnostic financiar……………………………………….43
4.3. Aprecierea performanţelor activităţii de exploatare…………………………………54
Tabel cumulativ al evoluţiei posturilor bilanţiere 1997-1999……………………………58
Contul de profit şi pierdere……………………………………………………………….60
Date suplimentare pentru analiză…………………………………………………………62
Cap.5. Concluzii şi propuneri…………………………………………………………………..64
Anexe……………………………………………………………………………………..66
Bibliografie……………………………………………………………………………….71

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu