Bilanţul contabil

CUPRINS

Pag.
INTRODUCERE…………………………………………………………. 4
Capitolul I : BILANTUL CONTABIL – DOCUMENT DE SINTEZA IN TEORIA SI PRACTICA INTERNATIONALA………6
1.1 Dimensiuni istorice privind bilantul contabil…………………..7
1.2 Abordari contemporane privind bilantul contabil……………...9
1.2.1 Bilantul contabil In sistemul anglo-saxon (SUA)…….9
1.2.2 Bilantul contabil In Uniunea Europeana…………….12
1.2.3 Bilantul contabil In tara noastra……………………..15
1.3 Standarde Internationale de Contabilitate (IAS1)-Prezentarea Situatiilor Financiare………………………………………….17
1.4 Norme privind bilantul contabil In sistemul international……..20
1.5 Componentele bilntului contabil……………………………....24
1.5.1 Bilantul…………………………………………….....25
1.5.2 Contul de profit si pierdere…………………………..27
1.5.3 Anexa………………………………………………..30
1.5.4 Raportul de gestiune………………………………....30

Capitolul II: LUCRARILE CONTABILE DE ELABORARE A BILANTULUI CONTABIL. VERIFICAREA SI CERTIFICAREA BILANTULUI………………………...33
2.1 Intocmirea balantei de verificare Inainte de inventariere……...34
2.2 Inventarierea generala a patrimoniului………………………..35
2.3 Regularizarea, rectificarea si delimitarea operatiunilor.. economice……………………………………………………....37
2.3.1 Diferente rezultate la inventar………………………...37
2.3.2 Amortizarile………………………………………….39
2.3.3 Provizioane pentru deprecieri………………………...39
2.3.4 Provizioane pentru riscuri si cheltuieli………………40
2.3.5 Delimitarea in timp a veniturilor si a cheltuielilor…..40
2.4 Determinarea rezultatului exercitiului si repartizarea acestuia..41
2.5 Verificarea si certificarea, aprobarea si publicarea bilantului contabil………………………………………………………..46
Capitolul III: S.C. „ICERP” S.A. BAZA DE STUDIU PRIVIND ELABORAREA SI ANALIZA BILANTULUI CONTABIL………………………………………………...49
3.1 Istoric, obiect de activitate, forma juridica……………………50
3.2 Organizarea productiei si a muncii……………………………53
3.3 Performantele Intreprinderii…………………………………...55
3.4 Modul de organizare a contabilitatii………………………………60
3.5 Directii de dezvoltare…………………………………………..63

Capitolul IV: ELABORAREA BILANTULUI CONTABIL LA S.C. „ICERP” S.A. LA SFARSITUL ANULUI 2002…………64
4.1 Intocmirea balantei de verificare Inainte de inventariere.……...65
4.2 Inventarierea generala a patrimoniului………………………..65
4.3 Intocmirea balantei si incheierea exercitiului financiar……….70
4.4 Verificarea si certificarea, aprobarea si publicarea bilantului contabil………………………………………………………..73

Capitolul V: ANALIZA PERFORMANTELOR INTREPRINDERII PE BAZA INDICATORILOR BILANTIERI…………...82
5.1 Rolul si importanta analizei financiare pe baza bilantului contabil………………………………………………………..83
5.2 Analiza principalilor indicatori ai echilibrului financiar calculati pe baza bilantului contabil…………………………………….85
5.3Analiza solvabilitatii si lichiditatii pe baza ratelor…………….96
5.4 Concluzii cu privire la echilibrul financiar……………….….100

Capitolul VI: CONCLUZII SI PROPUNERI………………………..101
6.1 Constatari privind elaborarea si analiza bilantului contabil la S.C. „ICERP” S.A…………………………………………...102
6.2 Posibilitati de imbunatatire a elaborarii si analizei bilantului contabil………………………………………………………109
6.2.1 Introducerea tabloului de finantare…………………109
6.2.2 Utilizarea soldurilor intermediare de gestiune……...112
BIBLIOGRAFIE………………………………………………………..115

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu