STILUL PUBLICISTIC

CUPRINS
1 Argument 3
2 Repere ale istoriei presei 5
2.1 Scurt istoric al mijloacelor de comunicare 5
2.2 Primele vârste ale presei româneşti 10
3 Stilul publicistic. Definire. Caracteristici. 19
3.1 Consideraţii asupra stilului publicistic. 24
3.2 Repere lingvistice caracteristice 27
4 Eterogenitatea stilului publicistic 29
4.1 Presa scrisă - exprimare şi aproximare 34
4.2 Procedee metalingvistice utilizate în stilul publicistic 36
4.3 De la stilul publicistic la stilul jurnalistului. 40
4.4 Pamfletul românesc, formă de manifestare a scrisului literar. 52
5 Titlul. Tipuri de titlu în presa scrisă. 58
5.1 Titlul verbal şi titlul nominal 58
5.2 Titlul narativ 59
5.3 Titlul incomplet 60
5.4 Desemnarea epică în titlu 61
5.5 Desemnarea personajelor in titlu 61
6 Genurile presei. Particularităţi de redactare. 63
6.1 Ştirea de presă. Trăsături şi funcţii specifice. 63
6.2 Ştirea de radio 66
6.3 Ştirea de televiziune 67
6.4 Ştirea de agenţie 70
7 Genurile redacţionale în presa scrisă 72
7.1 Ştirea 72
7.2 Feature 74
7.3 Reportajul 75
7.3.1 Clasificarea reportajelor 77
7.4 Interviul 81
7.4.1 Definiţii. Trăsături şi funcţii specifice 81
7.4.2 Titrarea interviului 85
7.4.3 Tipuri de interviu 86
7.5 Ancheta de presă 88
7.5.1 Consideraţii generale 88
7.5.2 Ancheta de presă. Tipuri de anchete. 89
7.6 Editorialul 91
7.7 Relatarea 92
7.8 Portretul 93
7.9 Pamfletul 94
7.10 Recenzia 95
7.11 Eseul 95
8 Mass-media mileniului III. Online journalism 97
8.1 Evoluţia tehnologică şi comunicarea de masă. 97
8.2 Specificul jurnalismului on-line 99
8.3 Documentarea şi scriitura în presa on-line 102
9 Stilul publicistic: evoluţie sau involuţie? Un studiu de caz. 104
9.1 Limba română în presa scrisă 104
9.2 Limba română în audio-vizual 114
10 Concluzii 121
11 Bibliografie 123

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu