Managementul prin costuri la S.C. “DOCEX-PROD” S.R.L. Cluj-Napoca

CUPRINS

INTRODUCERE ………………………………………………………………….3

CAPITOLUL 1

Situaţia firmei ……………………………………………………………….. …….4

1.1.Prezentarea generală a S.C. “Docex -Prod” S.R.L ………………………………4
1.2.Modul de constituire ……………………………………………………………..4
1.3.Starea tehnică şi tehnologică a agentului economic ……………………………..5
1.4.Managementul şi organizarea agentului economic ………………………………7
1.4.1.Tipul de management practicat ………………………………………………..7
1.5.Piaţa în care activează societatea comercială ……………………………………8
1.6.Orientări, investiţii şi obiective de perspectivă ………………………………….8
1.7.Capacităţi de producţie şi vânzări realizate ……………………………………..8
1.8.Organigrama structurii organizatorice …………………………………………..9

CAPITOLUL 2

Managementul prin costuri ………………………………………………………10

2.1.Managemetul prin costuri similar cu managementul prin bugete ………………10
2.2. Managementul prin costuri într-o nouă abordare ………………………………11

CAPITOLUL 3

Managementul prin costuri în funcţie de nivelul cheltuielilor variabile în
evoluţia lor reală …………………………………………………………………..14

3.1.Fundamentarea studiului prin intermediului bazei de documentare …………….15
3.2.Pragul de rentabilitate-element al managementului prin costuri ………………...21
3.3.Determinarea pragului de rentabilitate prin metoda algebrică …………………..23
3.4. Pragul de rentabilitate prin metoda grafică ……………………………………..32

CAPITOLUL 4

Analiza pragului de rentabilitate prin abordarea unor procedee funcţionale ...36

4.1. Analiza cu ajutorul funcţiilor de producţie şi a costurilor ………………………36
4.2. Determinarea profitului maxim pentru un produs ….. ………………………….54

CONCLUZII ŞI PROPUNERI ……………………………………………………56

BIBLIOGRAFIE ……………………………………………………………………57

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu