Metode şi tehnici de cercetare criminologică

CAP.1 Aspecte introductive
1.1 Metodologie, metodă şi tehnică
1.2 Etapele cercetării
CAP.2 Metode
2.1 Teorie şi metodă în criminologie
2.1.1 Consideraţii generale
2.1.2. Privire istorică
2.1.2.1 Şcoala clasică
2.1.2.2 Şcoala cartografică
2.1.2.3 Şcolile tipologice
2.1.2.4 Şcoala sociologică
2.1.3 Tendinţe actuale
2.2 Metode particulare utilizate în domeniul criminologiei
2.2.1 Metoda observaţiei
2.2.2 Metoda experimentală
2.2.3 Metoda clinică
2.2.4 Metoda tipologică
2.2.5 Metoda comparativă
2.2.6 Metoda de predicţie
CAP.3 Tehnici
3.1 Observaţia
3.1.1 Caracterizare
3.1.2 Tipuri de observaţie
3.1.3 Tipuri de observatori
3.1.4 Relaţia observator – observat


3.2 Chestionarul
3.2.1 Caracterizare
3.2.2 Tipuri de chestionar
3.2.3 Alcătuirea chestionarului
3.3 Interviul
3.3.1 Caracterizare
3.3.2 Tipuri de interviu
3.3.3 Realizarea interviului
3.4 Tehnica documentară
3.4.1 Caracterizare
3.4.2 Tipuri de documente
3.4.3 Tipuri de analiză
3.5 Tehnici secundare
3.5.1 Caracterizare
3.5.2 Testele
3.5.3 Scala de atitudini
CONCLUZII
BIBLIOGRAFIE SELECTIVĂ

PAG. 78

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu