PROGRAM DE ORGANIZARE ŞI COMERCIALIZARE A UNUI PRODUS CU TEMĂ

CUPRINSINTRODUCERE...............................................................4

Cap. 1. Turismul – activitate specifică de servicii...........................6
1.1. Turismul – concepte, definiţii, loc şi rol în economia mondială............7
1.1.1. Abordări ale noţiunilor fundamentale din turism.....................7
1.1.2. Locul şi rolul turismului în viaţa economico-socială..............10
1.2. Serviciile turistice –orientări actuale...................12
1.2.1. Serviciile turistice – abordări actuale, conţinut şi caracteristici.......12
1.2.2. Tipologia serviciilor turistice....................17
1.2.3. Servicii turistice de bază şi suplimentare..................19
1.3. Locul serviciilor turistice în cadrul produsului turistic............23

Cap. 2. Piaţa turistică. Produs turistic....................26
2.1. Piaţa turistică....................................................26
2.1.1. Concept, dimensiuni şi structură..................26
2.1.2. Elemente constitutive ale pieţei turistice.................29
2.2. Conceptul de produs turistic. Elemente componente.................31
2.3. Tipologia produselor turistice..........................35
2.4. Comercializarea şi distribuţia produselor turistice.................39
2.5. Promovarea produselor turistice....................44

Cap. 3. Prezentarea Agenţiei de turism MAGELLAN TURISM.................47
3.1. Situaţia juridică................................. .47
3.2. Operaţiuni tehnice ...........................49
3.3. Analiza structurii organizatorice .................. 51
3.4. Documentaţia agenţiei .............................55
3.5. Relaţiile cu clienţii ................... 57
3.6. Analiza SWOT ...................62

Cap. 4. Dezvoltarea ofertei turistice la Agenţia MAGELLAN TURISM
prin promovarea produsului turistic “Perlele Moldovei”........66
4.1.1. Incoming ..........................................67
4.1.2. Outgoing ..........................71
4.1.3. Studiu de caz: Conceperea unui program turistic cu tema “Perlele Moldovei”..........................................................74
4.2. Noi forme de turism ......................84
4.2.2. Turism rural ...........................84
4.2.3. Alte forme de turism ......................85

CONCLUZII ......................... 87

Bibliografie selectivă ........................... 89

Anexe ..................................................... 92

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu