Drogurile

PLANUL LUCRĂRII

1. INTRODUCERE……………………………………………………………………….1

2. CAPITOLUL I
EVOLUŢIA DROGURILOR ŞI A UTILIZĂRII LOR………………………………..3
1. Drogurile şi magia………………………………………………………………………3
2. Antichitatea………………………………………………………………………………5
3. Perioada medievală şi modernă………………………………………………………...7

3. CAPITOLUL II
REGLEMENTAREA JURIDICĂ A COMBATERII
TRAFICULUI ŞI A CONSUMULUI ILICIT DE DROGURI………………………..11
1. Scurt istoric……………………………………………………………………………..11
2. Incriminarea actuală a traficului ilicit de stupefiante în România…………………….18
3. Elemente generale care trebuie stabilite prin anchetarea infracţiunilor de trafic de stupefiante……………………………………..21

4. CAPITOLUL III
PRINCIPALELE CATEGORII DE SUBSTANŢE STUPEFIANTE ŞI CLASIFICAREA LOR…………………………..23
1. Noţiuni, definiţii şi concepte……………………………………………………………23
2. Clasificarea drogurilor ………………………………………………………………...25

5. CAPITOLUL IV
TERITORII ŞI RUTE ALE DROGURILOR…………………………………………33
1. America…………………………………………………………………………………33
2. Africa…………………………………………………………………………………...38
3. Australia………………………………………………………………………………..39
4. Asia……………………………………………………………………………………..40
5. Europa………………………………………………………………………………….45
6. CAPITOLUL V
MODURI ŞI SISTEME DE OPERARE FOLOSITE DE TRAFICANŢII DE DROGURI………………………………………48
1. Modalităţi de ascundere………………………………………………………………..48
2. Modalităţi de ascundere în trafic a stupefiantelor……………………………………..51
3. Alte moduri de ascundere a stupefiantelor…………………………………………….53
4. Fabricarea, transportul şi distribuirea drogurilor…………………………………….54

7. CAPITOLUL VI
MODALITĂŢI DE DEPISTARE A TRAFICANŢILOR……………………………57
1. Metode tactice………………………………………………………………………….57
2. Metode tehnico-ştiintifice de depistare………………………………………………...57
3. Identificarea toxicomanilor…………………………………………………………….59

8. CAPITOLUL VII
ACTE DE URMĂRIRE PENALĂ EFECTUATE ÎN INVESTIGAREA TRAFICULUI DE DROGURI…………………………………60
1. Modalităţi de documentare pentru începerea urmăririi penale………………………..60
2. Particularităţile constatării infracţiunii flagrante……………………………………..62
3. Cercetarea la faţa locului………………………………………………………………64
4. Urmărirea penală propriu-zisă………………………………………………………...66
5. Identificarea şi ascultarea martorilor. Ascultarea toxicomanilor……………………..72
6. Ascultarea învinuiţilor sau inculpaţilor………………………………………………..73
7. Făptuitorii, calitatea şi contribuţia acestora la comiterea infracţiunii………………..74

9. CONCLUZII…………………………………………………………………………..77

10. BIBLIOGRAFIE SELECTIVĂ…………………………………………………….79

11. ANEXE……………………………………………………………………………….83

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu