STRUCTURI ORGANIZATORICE DE MANAGEMENT

CUPRINS


Cap. 1. Rolul si importanta managementului in societatea moderna
1.1. Continutul activitatii manageriale la nivelul intreprinderii
1.2. Particularitatile intreprinderii moderne
1.3. Rolul managementului si a managerilor in societatea moderna


Cap. 2. Consideratii generale cu privire la functiile managementului
2.1. Caracteristicile functiilor managementului
2.2. Continutul si sfera de cuprindere a functiilor managementului
manageriale
2.2.1. Planificarea
2.2.2. Organizarea
2.2.3. Antrenarea
2.2.4. Coordonarea
2.2.5. Controlul


Cap. 3. Functia manageriala de organizare si impactul ei asupra succesului intreprinderii
3.1. Definirea sferei de cuprindere a organizarii la nivelul intreprinderii
3.2. Principalele componente ale activitatii de organizare
3.3. Delegarea de autoritate si descentralizarea in cadrul functiei de organizare
3.4. Instrumentele utilizate in elaborarea procesului de organizare a intreprinderilor


Cap. 4. Organizarea procesuala in cadrul functiilor manageriale ale organizatiei
4.1. Continutul organizarii procesuale la nivelul intreprinderilor
4.2. Componentele activitatii de organizare procesuala
4.2.1. Postul de lucru
4.2.2.Compartimentele procesului de munca
4.2.3. Relatiile de munca
4.2.4. Nivele ierarhice


Cap. 5. Organizarea structurala - componenta a procesului de organizare a intreprinderii
5.1. Principiile de elaborare a structurii organizatorice
5.2. Tipuri de structuri organizatorice ale firmelor
5.3. Elaborarea structurii organizatorice a firmelor
5.4. Criterii care stau la baza alegerii structurii organizatorice optime a firmei


Cap. 6. Schimbarea structurii organizatorice la nivelul intreprinderii
6.1. Situatii in care se impune schimbarea structurii organizatorice a intreprinderii
6.2. Modalitati de schimbare a structurii organizatorice
6.3. Tehnici si metode de optimizare a structurii organizatorice prin programare matematica


Cap. 7. Prezentarea generala a S.C. Aerostar S.A. Bacau
7.1. Istoria si evolutia in timp a principalilor indicatori economico financiari ai firmei
7.2. Principalele produse realizate de S.C. Aerostar S.A. Bacau
7.3. Principalii clienti, parteneri de afaceri si concurenti
7.4. Analiza SWOT. Surse ale avantajului concurential al S.C. Aerostar S.A.


Cap. 8. Organizarea activitatii S.C. Aerostar S.A.
8.1. Organizarea procesuala a societatii
8.1.1. Postul de lucru
8.1.2. Departamente / Compartimente
8.1.3. Nivele ierarhice
8.2. Organizarea structurala a societatii
8.2.1. Prezentarea structurii organizatorice
8.2.2. Principiile elaborarii structurii organizatorice
8.2.3. Componentele structurii organizatorice
8.3. Instrumente utilizate in organizarea societatii


Cap. 9. Concluzii si propuneri pentru inbunatatirea activitatii S.C. Aerostar S.A.

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu