CODURILE DE GUVERNANŢĂ CORPORATIVĂ ŞI IMPLEMENTAREA LOR ÎN ROMÂNIA

CODURILE DE GUVERNANŢĂ CORPORATIVĂ ŞI IMPLEMENTAREA LOR ÎN ROMÂNIA


CAPITOLUL I:
CORPORAŢIILE MULTINAŢIONALE ŞI NECESITATEA BUNEI GUVERNĂRI CORPORATIVE
1.1. Corporaţiile multinaţionale- principalul vector al globalizării......................1
1.2. Analiza structurală şi evolutivă a corporaţiei multinaţionale.......................2
1.3. Eşecuri ale corporaţiilor multinaţionale datorate slabei guvernanţe...........4
1.4. Conceptul de guvernanţă corporative…………………………………….….6
1.5. Caracteristicile guvernanţei corporative………………………………….….7
1.6. Domenii de influenţă ale guvernanţei corporative………………………...11


CAPITOLUL II:
CODURILE DE GUVERNANŢĂ CORPORATIVĂ - MODALITĂŢI DE REGLEMENTARE A CONDUCERII CORPORATIVE
2.1. Principiile Organizaţiei pentru Cooperare şi Dezvoltare Economică
de conducere corporativă ...................................................................12
2.2. Sisteme de abordare a conducerii corporative........................................16
2.3. Codurile de guvernanţă – apariţie, realizare, obligativitate......................18
2.4. Tipologia codurilor de guvernanţă...........................................................19
2.5. Legea Sarbanes-Oxley - cel mai puternic cod de guvernanţă
corporativă ..........................................................................................20
2.6. Modalităţi de măsurare a nivelului de conducere corporativă..................26

CAPITOLUL III:
IMPLEMENTAREA CODURILOR DE GUVERNANŢĂ ÎN ROMÂNIA
3.1. Conducerea corporativă în România.......................................................33
3.2. Necesitatea implementării unui cod de guvernanţă român......................34

3.3. Implementarea codurilor de guvernanţă corporativă în România............44
3.4. Informarea anuală privind guvernanţa corporativă..................................46

CONCLUZII ………………………………………………………..………….48

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu