Dezmembramintele dreptului de proprietate

CUPRINS

SECŢIUNEA I Consideraţii generale privind dezmembramintele dreptului de proprietate
1.1.Noţiune..............................1

SECŢIUNEA a II-a Dreptul de uzufruct
2.1.Noţiunea, caracterele juridice, obiectul şi dobândirea dreptului de uzufruct.........................8
2.2.Drepturile şi obligaţiile uzufructuarului şi ale nudului proprietar.........................................19
2.3.Stingerea uzufructului......................42

SECŢIUNEA a III-a Dreptul de uz şi dreptul de abitaţie
3.1.Noţiune..............49

SECŢIUNEA a IV-a Dreptul de servitute
4.1.Noţiunea dreptului de servitute.....................................51
4.2.Naşterea, exercitarea şi stingerea drepului de servitute...........................................................62

SECŢIUNEA a V-a Dreptul de superficie
5.1.Noţiune, mod de dobândire, încetare..........................77
Bibliografie...................................87

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu