Contabilitatea stocurilor de produse finite in cadrul S.C. DIGI PRESS S.R.L.

CuprinsCAPITOLUL I: Delimitari si structuri privind stocurile ( 4-17)

1.1 Definitie, structura si rol
1.2 Analiza si functionarea conturilor utilizate pentru a evidentia stocurile
1.3 Evaluarea stocurilor
1.4 Documentele utilizate pentru evidenta stocurilor

CAPITOLUL II: Contabilitatea operatiilor privind stocurile fabricate ( 18-40)
-produsele finite-

2.1 Definitie, structura si rol
2.2 Produse finite
2.3 Evaluarea stocurilor de produse finite
2.4 Metodele de organizare a contabilitatii stocurilor de produse finite
2.5 Operatii contabile privind produsele finite
2.6 Documentele utilizate pentru evidenta produselor

CAPITOLUL III: Studiu de caz privind produsele finite la S.C. CD PRESS S.R.L
(41-57)

3.1 Prezentarea S.C. DIGI PRESS S.R.L
Anexa:Act Constitutiv al S.C. DIGI PRESS S.R.L
3.2 Monografie contabila

ANEXE:
-Act Constitutiv
-Organigrama societatii
-Documente aferente produselor finite

Bibliografie

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu