CONSTITUIREA ŞI FUNCŢIONAREA BĂNCILOR ROMÂNEŞTI ŞI A SUCURSALELOR BĂNCILOR STRĂINE ÎN ROMÂNIA

CAPITOLUL I: NOŢIUNI INTRODUCTIVE PRIVIND SISTEMUL BANCAR

1.1. Banca şi activitatea bancară în timp şi spaţiu
1.2. Evoluţia sistemului bancar românesc
1.3. Reglementarea activităţii în România
1.3.1 Definire dreptului bancar
1.3.2. Statutul legal şi obiectivele B.N.R.
1.3..3. Cadrul legal al activităţii băncilor

CAPITOLUL II: CONSTITUIREA ŞI FUNCŢIONAREA BĂNCILOR ÎN ROMÂNIA SUB AUTORITATEA B.N.R. ÎN PROCESUL ACTUAL DE ARMONIZARE A SISTEMULUI BANCAR LA STANDARDELE LEGISLAŢIEI U.E.

2.1. Regimul juridic al autorizării bancilor. Condiţii de procedură.

2.1.1. Consideraţii generale
2.1.2 Actele şi formalităţile necesare pentru aprobarea constituirii socicetăţii bancare
2.1.3.Constituirea societăţii comerciale bancare
2.1.4. Extinderea reţelei de scursale, filiale sau alte sedii secundare ale societăţii bancare
2.1.5. Emiterea autorizaţiei de funcţionare a societăţilor bancare
2.1.6. Constituirea sucursalelor băncilor străine
2.1.7 Retragerea aurorizaţiei de funcţionare a băncii
2.1.8. Deschiderea de reprezentanţe de către băncile străine
2.1.9. Registrul bancar

2.2.Condiţii de fond ale scoietăţii comerciale bancare

2.2.1 Forma juridică
2.2.2. Capitalul social
2.2.3. Acţiunile ţi acţionarii băncilor
2.2.4. Organizarea, conducerea şi administrarea societăţilor bancare
2.2.4.1. Organizarea şi conducerea
2.2.4.2. Administrarea
2.2.4.3. Conflictul de interese
2.2.5. Noţiuni privind cenzorii băncilor
2.2.6. Obiectul de activitate
2.2.7. Secretul profesional

2.3. Surpaveghere bancară

2.3.1. Supravegherea prudenţială a băncilor
2.3.2. Măsuri de supraveghere specială şi de administrarea specială a băncilor
2.3.2.1. Măsuri de instituire a supravegherii speciale
2.3.2.2. Măsuri de administrare specială a băncilor
CAPITOLUL III: ROLUL BĂNCILOR ÎN DEZVOLTAREA ECONOMIEI NAŢIONALE – CA ELEMENT ESENŢIAL PENTRU INTEGRAREA EUROPEANĂ


3.1. Funcţiile Băncii
3.1.1. Funcţia compensatoare în spaţiu
3.1.2. Funcţia compensatoare în timp
3.1.3. Funcţia de creaţie monetară
3.1.4. Funcţia de creaţie economică

3.2. Reforma legislativă a pieţei bancare
3.2.1. Băncile în perioada de tranziţie la economia de piaţă
3.2.2. Rolul băncii centrale si al independenţei acesteia în procesul de tranziţie la economia de piaţă
3.2.3. Politica de privatizare bancară
3.2.4. Dezvoltarea băncilor prin introducerea noilor sisteme de management şi marketing

3.3. Riscul bancar

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu