SISTEM INFORMATIC PRIVIND CONTABILITATEA SI GESTIUNEA IMOBILIZARILOR CORPORALE LA S.C. COMNORD S.A.

I. Prezentarea generala a societatii comerciale COMNORD S.A.
1. Regimul juridic, profil si caracterizarea societatii comerciale
2. Structura organizatorica
3. Organizarea generala a contabilitatii in societatea comerciala (sistemul de contabilitate, forma de contabilitate, compartimentul financiar-contabil, contabilitatea de gestiune, sisteme informatice aplicate)
II. Imobilizarile corporale in contextul normalizarii si legislatiei nationale si internationale
1. Definitia si recunoasterea activelor si a imobilizarilor corporale conform standardelor contabile internationale si a normelor contabile romanesti (IAS 16, OMF 94/2001)
2. Structuri specifice imobilizarilor corporale-terenuri si mijloace fixe: definire si caracteristicii
III. Evaluarea imobilizarilor corporale
1. Evaluarea imobilizarilor corporale la intrarea si iesirea in intreprindere
2. Evaluarea imobilizarilor corporale la inventar si in situatiile financare
3. Probleme de consum si depreciere ale activelor corporale, amortizarile si provizioanele privind acestea
4. Probleme de reevaluare a imobilizarilor in contextul normelor si standardelor nationale si internationale
IV. Operatii privind imobilizarile corporale si contabilitatea lor
1. Principalele cai si operati de intrare/iesire ale imobilizarilor corporale in intreprindere. Procedura si documentarea lor.
2. Contabilitatea curenta a tranzactiilor de miscare si depreciere a imobilizarilor corporale
V. Sistem informational privind imobilizarile corporale la S.C. COMNORD S.A.
1. Structura imobilizarilor corporale la S.C. COMNORD S.A.
2. Principalele operatii de intrare si iesire a imobilizarilor corporale in societatea comerciala, evaluarea si contabilitatea lor
3. Probleme de calcul si contabilizarea amortizarii imobilizarilor si a provizioanelor pentru deprecierea imobilizarilor
VI. Structura informationala privind imobilizarile corporale in situatiile financiare
1. Structurii informationale privind imobilizarile corporale in situatiile financiare
2. Indicatorii privind imobilizarile corporale in situatiile financiare, determinarea si analiza lor
3. Date si informatii privind imobilizarile corporale in situatiile financiare ale S.C. COMNORD S.A. si analiza acestora
VII. Sistem informatic privind gestiunea si contabilitatea imobilizarilor corporale la S.C. COMNORD S.A.
VIII. Concluzii, observatii, propunerii.

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu