ROLUL CONTRACTULUI BANCAR ÎN ACTIVITATEA DE CREDITARE

CUPRINS

Pag.
Capitolul I - Prezentare generală ....................................5
1.1. Încheierea contractelor ....................................5
1.2. Oferta de a contracta ..........................6
1.3. Revocarea si caducitatea ofertei (forţa obligatorie a ofertei ) ............7
1.4. Caducitatea ofertei .................................8
1.5. Oferta şi antecontractul (promisiunea de a contracta) ................8
1.6. Acceptarea ofertei .........................................8
1.7. Momentul şi locul încheierii contractului ....................9
Capitolul II - ¬¬Titlurile de credit .........................12
2.1. Cambia .......................................................12
2.2. Avalul ........................................................22
2.3. Biletul la ordin ..........................................23
2.4. Cecul ........................................................24
2.5. Avantajele utilizării liniilor de credit ......................25
Capitolul III - Încheierea contractelor bancare ....................26
3.1. Condiţii de fond .....................................................26
3.1.1. Consimţământul părţilor capabile ...........................26
3.1.2. Obligaţia de informare ..........................................27
3.1.3. Capacitatea părţilor .................................................27
3.1.4. Obiectul contractelor bancare ..........................28
3.1.5. Cauza contractului bancar ..........................28
3.1.6. Caracterele specifice contractelor bancare .............28
3.1.7. Contractele bancare - contracte de adeziune ........................ 28
3.1.8. Aderarea clientului la uzurile bancare ....................... 29
3.2. Contractul de credit ........................................29
3.2.1. Definiţia legalǎ a creditului bancar ........................29
3.2.2. Clasificarea creditelor .........................29
3.2.3. Tehnicile juridice utilizate .............................30
3.2.4. Noţiunea de creditare ........................31
3.2.5. Clauzele uzuale în contractul de credit ..................32
3.2.6. Limitarea riscului de credit la creditul de consum .........34
3.2.7. Documentaţia de credit ................36
3.2.8.Costul creditului ............................38
3.2.9. Titlul executoriu ................................................42
3.3. Categorii de credite .............................45
3.3.1.Creditele pe termen scurt (până la 12 luni)
3.3.1.1.Credite globale de exploatare.........................46
3.3.1.2.Linii de credite...........................................46
3.3.1.3.Credite pentru stocuri temporare şi sezoniere...............47
3.3.1.4.Credite pentru export..........................47
3.3.1.5.Credite de trezorerie pentru produse cu ciclu lung de fabricaţie...............48
3.3.1.6.Credite prin scontul cambiei sau biletului la ordin...............48
3.3.1.7.Creditele acordate pe documente de plată aflate în curs de încasare (cecuri şi ordine de plată)...............49
3.3.1.8.Credite de factoring...............................49
3.3.1.9.Credite pentru facilităţi de cont.......................51
3.3.1.10.Credite pe descoperit de cont (overdraft )................51
3.3.1.11.Credite acordate unor persoane fizice destinate unor activităţi economice sau pentru consum........52
3.3.2. Creditele pe termen mediu (1 - 5 ani) şi lung (5 - 25 ani)
3.3.2.1.Credite pentru echipament.....................52
3.3.2.2.Credite pentru cumpararea de acţiuni şi active................53
3.3.2.3.Credite ipotecare...............................55
3.3.2.4.Credite pentru activitatea de leasing............................56
3.3.2.5.Credite de forfetare.................58
Capitolul IV - Studiu de caz .................................67
ANEXA 1- Contract de credit şi garanţie reală mobiliară.................67
ANEXA 2- Dovadă de acoperire...............................81
ANEXA 3- Plan de rambursare..............................87
ANEXA 4- Documente necesare acordǎrii creditului.......................89
ANEXA 5- Cererea de credit persoane fizice...........................90
ANEXA 6- Adeverinţa de venit.............................93
ANEXA 7- Verificǎri - Declaraţie Acord Pre-Scoring ....................94
ANEXA 8- Nota de credit...........................................95
Concluzii.......................................97
Bibliografie

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu