STUDIU ASUPRA SISTEMULUI DE PROTECŢIE SOCIALĂ ÎN ROMÂNIA

CUPRINS
CAPITOLUL PAGINA
1. Consideraţii generale. Concepte privind protecţia socială 2
2. Necesitatea, conţinutul şi rolul protecţiei şi asigurărilor sociale 3
3. Protecţia socială în România ante-decembristă 6
4. Sistemul de protecţie socială din România - Comparaţie globalizată 9
5. Politicile macroeconomice - Influenţa asupra sistemului de protecţie
socială din România 10
6. Sărăcia - Măsurare şi coordonate în România 16
7. Contextul şomajului în România 18
8. Şomajul în România 21
9. Consturile protecţiei sociale, realitatea societăţii româneşti în
perspectiva aderării la Uniunea Europeană 29
10. Recrutare, încadrare, promovare, gestionare a resurselor 34
11. Concluzii ale studiului 42

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu