Managementul calitatii si controlului tehnic de calitate

CUPRINS


Cap. I Probleme de baza ale calitatii produselor

1.1.Calitatea, notiune concreta, complexa, dinamica.
1.2.Caracteristici de calitate.
1.3.Standarde, norme, reglementari privind calitatea.
1.4.Indicatorii de caracterizare a nivelului calitatii.

Cap.II Metode si tehnici de masurare a nivelului calitatii

2.1.Necesitatea si rolul controlului calitatii.
2.2.Etapele controlului calitatii si obiectivele corespunzatoare fiecarei etape
2.3.Metode, tehnici de control.

Cap.III Prezentarea generala a S.C. “Argos” S.A. Cluj-Napoca

3.1.Scurt istoric.
3.2.Caracterizarea nomenclatorului de produse.
3.3.Caracterizarea tehnologiei de fabricatie.
3.4.Organizarea activitatii de cotrol.
3.5.Indicatorii folositi pentru caracterizarea nivelului calitatii si de determinare a calitatii la S.C. “Argos”

Cap.IV Sistemul informational in domeniul calitatii la S.C. “Argos” S.A.

4.1.Sistemul informational si componentele sale.
4.2.Sistemul informational in domeniul calitatii.
4.2.1.Cerinte precizate in standarde si norme internationale
4.2.2.Informatii privind calitatea si circuitele informationale
4.3.Perfectionarea sistemului informational al calitatii.
4.3.1.Cerinte ale perfectionarii sistemului informational.
4.3.2.Directii importante de perfectionare.
4.4.Bazele organizarii si functionarii sistemului informatic al calitatii.
4.5.Subsistemul in domeniul calitatii si controlului de calitate.

Cap.V Perfectionarea activitatii de control al calitatii

5.1.Factorii care influenteaza modificarea calitatii.
5.2.Evaluarea cauzelor care au determinat obtinerea de produse de calitate inferioara.
5.3.Perfectionarea metodelor si tehnicilor de control.
5.4.Efectele economice ale perfectionarii activitatii de control.
5.5.Bilantul calitatii.

Concluzii si propuneri.
Bibliografie.
Cuprins.

PAG.69

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu