ROLUL POLITICII DE COEZIUNE SI IMPLICIT AL INSTRUMENTELOR STRUCTURALE IN DEZVOLTAREA REGIONALA A UNIUNII EUROPENE

CUPRINS

Pag.
CAP 1 Politica regionala a Uniunii Europene:continut si evolutie…..4
1.1 Politica regionala din România………………………….................10
1.2 Obiectivele si principiile politicii de dezvoltare regională…………16
1.3 Locul politicii de coziune in cadrul dezvoltarii regionale a U. E…23

CAP 2 Necesitatea politicii de coeziune economica sociala a U .E….29
2.1 Obiectivele politicii de coeziune a Uniunii Europene pentru perioada 2007- 2013………………………………………………………………31
2.2 Rolul instrumentelor structurale in implementarea politicii de coeziune a U.E……………………………………………………………34
2.3 Programele operaţionale ale României pentru perioada 2007-2013………………………………………………………………………..51

CAP 3 Obiective ale politicii de coeziune eligibile pentru Romania…59
3.1Programe aferente obiectivului convergenta pentru perioada 2007-2013 in Romania………………………………………………………...60
3.2 Obiectivul Cooperare Teritorială 2007-2013 in Romania ............71
3.3 Implementarea politicii de coeziune in municipiul Botosani – studiu de caz……………………………………………………………………..75
CAP 4 Concluzii………………………………………………………….91
Anexe……………………………………………………………………..99
Bibliografie……………………………………………………………...107

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu