VĂMUIREA MĂRFURILOR ÎN OPERAŢIUNILE DE IMPORT – EXPORT

CUPRINS

INTRODUCERE
CAPITOLUL I
VĂMUIREA MĂRFURILOR

1.1. Politici comerciale contemporane în comerţul internaţional
1.2. Politica vamală, componentă a politicii comerciale şi legătura cu politica fiscală
1.2.1. Conceptul de politică vamală
1.2.2. Rolul şi importanţa sistemului vamal în economiile contemporane
1.3. Taxele vamale, instrumente ale politicii vamale
1.3.1. Efecte generale ale aplicării taxelor vamale asupra importurilor şi funcţia taxelor vamale ca instrument fiscal de politică comercială
1.3.2. Clasificarea taxelor vamale
1.4. Tarifele vamale
1.4.1. Norme internaţionale privind folosirea tarifelor vamale – Reguli G.A.T.T.

CAPITOLUL II
PARTICULARITĂŢI ÎN VĂMUIREA MĂRFURILOR ÎN ROMÂNIA
2.1. Reglementări interne privind vămuirea mărfurilor
2.1.1. Sistemul instituţional al autorităţii vamale
2.1.2. Datoria vamală
2.2. Tariful vamal de import al României
2.2.1. Descrierea modului de utilizare a tarifului vamal
2.2.2. Norme tehnice de completare, utilizare şi tipărire a declaraţiei vamale în detaliu.

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu