RELAŢIILE ROMÂNIEI CU UNIUNEA EUROPEANĂ

CUPRINS

Pag.
Capitolul 1 – Caracterizare de ansamblu a României 5
1.1. Context istoric 5
1.2. Evoluţia economică a României 6
1.2.1. Produsul Intern Brut 7
1.2.2. Deficitul bugetar 8
1.2.3. Inflaţia 9
1.2.4. Şomaj 12
1.2.5. Structura proprietăţii 13
1.2.6. Comerţul exterior 14

1.3. Locul României într-o Uniune Europeană extinsă la
28 de ţări membre 16
1.4. Consiliul european de la Copenhaga şi perspectiva aderării
României la Uniunea Europeană la 1 ianuarie 2007. 22

Capitolul 2 – Comerţul extern al României 28
2.1. Politica comercială a României 28
2.1.1. Politica vamală 29
2.2. Dinamică, volum, balanţă comercială 34
2.3. Structura importurilor şi a exporturilor 42
2.4. Orientarea geografică a volumului comerţului exterior al
României la Uniunea Europeană 46
2.5. Evoluţia relaţiilor comerciale dintre România şi Uniunea
Europeană 51

Capitolul 3 – Investiţiile străine în România 59
3.1. Rolul şi evoluţia investiţiilor străine în România 59
3.2. Cadrul legal privind investiţiile străine în România 62
3.3. Avantajele competitive ale economiei româneşti şi factorii
care descurajează investiţiile străine în România. 65
3.3.1. Avantajele competitive ale economiei româneşti 65
3.3.2. Factorii care încurajează investiţiile străine
în România 66
3.4. Promovarea investiţiilor străine 69
3.4.1. Elaborarea şi aplicarea în practică a unei
politici guvernamentale coerente de
promovare investiţională 69

3.4.2. Consolidarea şi dezvoltarea cadrului instituţional
ce circumscrie activitatea de promovare a
investiţiilor străine în România 70
3.4.3. Completarea şi îmbunătăţirea cadrului juridic,
specific şi general, care să răspundă exigenţelor
unei economii de piaţă 72

3.5. Sprijinul financiar şi instituţional primit de România din partea
Uniunii Europene 73
3.5.1. PHARE 73
3.5.2. I.S.P.A. 75
3.5.3. SAPARD 76
3.5.4. Evaluarea progresului realizat de România în utilizarea
fondurilor europene 77
3.5.5. Programe comunitare 78
3.5.6. Cofinanţarea din partea instituţiilor financiare internaţionale 79

Capitolul 4 – Integrarea României în Uniunea Europeană 81
4.1. Asocierea României cu comunităţile Europene 81
4.1.1. Demersurile făcute de România la Comunităţile
Europene (1969-1991) 81
4.1.2. Principalele prevederi ale Acordului de Asociere
al României la Uniunea Europeană 86
4.1.3. Economia României pe coordonatele integrării
europene 91
4.1.4. Capacitatea de asumare a criteriilor de la
Copenhaga 102

4.2. Aderarea României în Uniunea Europeană 104
4.2.1. Derularea procesului aderării României la
Uniunea Europeană 104
4.2.1.1. Pregătirea României pentru aderarea la
Uniunea Europeană 104
4.2.1.2. Stadiul actual al negocierilor dintre România
şi Uniunea Europeană 108
4.2.2. Monitorizarea României de către Uniunea Europeană 110
4.2.2.1. Rapoartele Comisiei Europene privind progresele
înregistrate de România 111
4.2.2.2. Examinare analitică (Screening-ul) 119

4.2.3. Costurile şi beneficiile aderării României la Uniunea
Europeană 120
4.2.4. Şansele României de aderare la Uniunea Europeană în
perspectiva anului 2007 127

BIBLIOGRAFIE 135

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu