INFLUENŢA CONDIŢIILOR CLIMATICE ASUPRA CADRULUI GEOGRAFIC DIN DOBROGEA CENTRALĂ

CUPRINS

1. Introducere...............................................................4 pag.
2. Poziţia geografică. Suprafaţa şi limite.......................5 pag.
3. Cadrul natural..............................................6 pag.
4. Geologia...........................................................6 pag.
4.1. Raportul dintre geneză, rocă şi relief......................8 pag.
4.2. Aspecte morfologice şi morfometrice............................8 pag.
5. Relieful................................................................9 pag.
5.1. Geneza reliefului..............................................9 pag.
5.2. Tipuri relief...............................................9 pag.
5.3. Relieful litoral........................................11 pag.
5.4. Terasele...............................................12 pag.
5.5. Luncile.................................................13 pag.
6. Resursele de apă...............................................14 pag.
6.1. Apele subterane................................14 pag .
6.1.1. Apele freatice....................14 pag.
6.1.2. Apele de adâncime...........................15 pag.
6.1.3. Izvoarele...............................16 pag.
6.2. Reţeaua hidrografică................................16 pag.
6.2.1. Caractere generale..................16 pag.
6.2.2. Reţeaua hidrografică permanentă........................17 pag.
6.2.3. Reţeaua hidrografică internă.............................23 pag.
6.3. Lacurile...................................................24 pag.
6.3.1. Lacul Taşaul.....................25 pag.
6.3.2. Geneza cuvei lacustre.................26 pag.
6.3.3. Lacul Gargalîc(Corbu).........27 pag.
6.3.4. Lacul Sinoe....................27 pag.
6.3.5. Unele caracteristici morfologice şi morfometrice ale Lacului
Taşaul............29 pag.
6.4. Regimul de îngheţ al apelor..................30 pag.
6.5. Folosinţa apelor........................................31 pag.
7. Vegetaţia şi fauna.................................................31 pag.
7.1. Vegetaţia...........................................................31 pag.
7.1.1. Vegetaţia actuală. Pădurea.............................32 pag.
7.1.2. Silvostepa.......................................33 pag.
7.1.3. Stepa............................................33 pag.
7.2. Fauna.........................................................34 pag.
7.2.1. Fauna stepei şi silvostepei........................34 pag.
7.2.2. Fauna luncilor......................................35 pag.
7.2.3. Fauna rîurilor........................35 pag.
7.2.4. Fauna lacurilor.......................35 pag.
7.2.5.Fauna peşterilor.....................................36 pag.
7.2.6. Rezervaţii naturale........................37 pag.
8. Solurile.....................................................38 pag.
8.1. Condiţii pedogenetice specifice.............................38 pag.
8.2. Tipuri de soluri.............................................38 pag.
8.3. Potenţialul productiv al solurilor...............................39 pag.
9. Clima...............................................................40 pag.
9.1. Factori genetici ai climei.......................40 pag.
9.1.1. Factori geografici locali..............................40 pag.
9.1.2. Suprafaţa activă.................................42 pag.
9.1.3. Factori radiativi.................................43 pag.
9.1.4. Factori dinamici.................................................45 pag.
9.2. Particularităţi ale principalelor elemente climatice..........................................46 pag.
9.2.1. Regimul termic.........................................46 pag.
9.2.1.1. Temperatura aerului...............................46 pag.
9.2.1.2. Temperatura solului...........................................................53 pag.
9.2.2. Umezeala relativă a aerului..............................................................54 pag.
9.2.3. Nebulozitatea totală...........................................................................55 pag.
9.2.4. Presiunea atmosferică........................57 pag.
9.2.5. Regimul precipitaţiilor atmosferice.................................................58 pag.
9.2.5.1. Regimul anual al precipitaţiilor atmosferice..................58 pag.
9.2.5.2. Repartiţia precipitaţiilor atmosferice. Medii anuale......60 pag.
9.2.6. Regimul Eolian..............................66 pag.
9.2.7. Fenomene atmosferice deosebite......................................................70 pag.
9.2.8. Diferenţieri topoclimatice ale Podisului Casimcea.........................76 pag.
9.2.8.1. Topoclimatul de podiş........................................................76 pag.
9.2.8.2. Topoclimatul stepic.............................................................77 pag.
9.2.8.3 Topoclimatul stepic de litoral.............................................77 pag.
10. Potenţialul climatic şi turistic.................................78 pag.
11. Concluzii ........................................................79 pag.
12. Bibliografie.................................................................90 pag

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu